| KAUPUNKI - STADEN

Stadens byggnader renoveras

Ett antal av stadens byggnader renoveras.

Vallmogård

Vallmogård ritades av arkitekten Lars Sonck åt författaren Mikael Lybeck i början av 1900-talet. Jugendvillan ägs av Grankulla stad och kan hyras för fester och möten.

– Vi har precis reparerat taket på Vallmogård. Taket är ju det viktigaste att skydda så att byggnaden inte förstörs, säger Marianna Harju. Nu ska fasaden ännu renoveras, och av kostnadsskäl bestämde vi att låta skyddet vara kvar. Festvåningen kan användas men det är kanske inte så gemytligt att fira i ett inpackat hus.

– Enligt den preliminära planen torde fasadrenoveringen börja i medlet eller slutet av april och pågå till slutet av september, exakt tidtabell för renoveringen klarnar under februari-mars. Under fasadrenoveringen är Vallmogård helt ur bruk, dels på grund av det oljud en fasadrenovering förorsakar och dels på grund av att fönstren måste skyddas och därmed täckas in, säger kulturproducent Richard Silin som ansvarar för uthyrningen.

Kauniainen-VIlla-Junghans
Villa Junghans Bild: Wikipedia

Villa Junghans

Villa Junghans är en villa från 1910-talet som ägs av Grankulla stad. Huset används främst som de lokala föreningarnas hus och samlingsplats. Den nya sidan hyrs ut fredagar och lördagar, medan mötesrummen på den gamla sidan också kan hyras under vardagar ifall de inte är upptagna av den regelbundna verksamheten.

– Vi hade planerat in en ventilationsrenovering i Villa Junghans, men eftersom vi inte ville att alla stadens utrymmen är ur bruk samtidigt flyttades renoveringen framåt, säger Marianna Harju som är direktör för samhällstekniken. Den ska fortfarande göras, men vi har bedömt att den inte brådskar.

 

Simhallen

Simhallen öppnade igen den 1 februari. Simhallen brandskades i augusti och har reparerats sedan dess.

– Det blev ett rätt omfattande projekt på grund av röken och soten som hade spritt sig i hela simhallen, säger Marianna Harju. De tekniska utrymmena var illa skadade och nu är dessutom hela simhallen grundligt rengjord.

Kasavuoren koulukeskus

Två vingar av det finska skolcentret Kasavuoren koulukeskus renoveras som bäst. Hustekniken förnyas och utrymmena görs mera ändamålsenliga. Dessutom utvidgas skolcentret. Enligt tidtabellen ska det mesta vara klart tills skolan slår upp sina dörrar för ett nytt läsår i augusti.

 

Stadshuskvartetet i Grankulla

Grankulla stad och Finlands Arkitektförbund (SAFA) har arrangerat en allmän planeringstävling för stadshuskvarteret. Det primära målet med tävlingen är att samla idéer inför en ändring av detaljplanen som gäller centrumområdets fortsatta utveckling.

Målet är att fortsätta Grankulla centrums högklassiga stadsbyggande från 2000-talet också söder om Grankullavägen. Stadshuskvarteret kommer att fullborda centrumhelheten.

På området ska främst placeras bostäder, men också affärs- och kontorslokaler och stadens förvaltning. Tävlingsdeltagarna ska avväga om det nuvarande stadshuset ska renoveras eller rivas. Målet är att tävlingen ska avgöras i april 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *