| KAUPUNKI - STADEN

Ny verksamhetsmodell för ungdomsgarantin

Såsom hittills ska alla under 25-åriga Grankullaungdomar efter den grundläggande utbildningen garanteras studieplats eller motsvarande.

Genom att omorganisera ungdomsgarantin hoppas fullmäktige med beslutet som fattades den 14 mars att till och med september 2016 helt eliminera arbetslösheten bland Grankullabor som är yngre än 25 år. I september 2015 gick 35 unga som var skrivna i Grankulla arbetslösa.

Den nya modellen ska skapa bättre nätverk för alla inblandade. Det här ska ske genom att tjänsteproducenter och deras kompetens identifieras så att alla aktörer bättre än förr känner till varandras tjänster.

Stadens ungdomsfullmäktige har deltagit i processen och avgett ett utlåtande om modellen.

I Grankulla fungerar ungdomsgarantin utan särskild finansiering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *