| KAUPUNKI - STADEN

Grankullas trivsamma centrum hotat

DENNA INSÄNDAREN PUBLICERADES I KG5/2016 I BREVLÅDAN

Planeringstävlingen för stadshuskvarteret är på slutrakan och förslagen har funnits till påseende i stadshuset samt på webben. Vi undertecknade har med ganska stor bestörtning bekantat oss med förslagen. Om något av dessa i sinom tid leder till stadsplaneändring och förverkligande, kommer Granis centrum att förändras radikalt och likna de stenöknar som under de senaste åren byggts på olika håll i huvudstadsregionen. I nästan alla tolv förslag skulle det nuvarande stadshuset rivas. Parken och parkeringsområdet mellan stadshuset och Grankullavägen skulle också i nästan alla förslag bebyggas med delvis höga byggnader.

Utsikten som öppnar sig mot söder från korsningen mellan köpcentret och Tunnelvägen är för närvarande öppen, lummig och ljus. Förutom träden och buskarna som finns på stadshusets område, öppnar sig många öppna gårdar bakom stadshuset. Också på de gårdarna finns det många träd. På det här sättet skapas en vacker halvcirkelformad grön zon som fungerar som en motvikt till den allt tätare byggnadsmassa som rest sig längs tågbanan och Grankullavägen.

IlmoitusStadshuset är den här bågens fixpunkt som syns i alla riktningar och som dessutom är belyst under den mörka tiden. En stor del av kommunens invånare rör sig dagligen förbi den här öppna platsen antingen med bil, buss, till fots eller på cykel. Detta dalliknande landskap har blivit en del av Grankullas identitet på samma sätt som de hundraåriga villorna och miljön runt Gallträsk.

Lönar det sig att offra vårt nuvarande mycket trivsamma centrum för möjliga ekonomiska och politiska intressen? Är det meningen att gå just den väg mot ett massivt byggande som man varit rädd för i fall av en möjlig tvångsfusion med grannkommunerna. Finns det faktiskt ett reellt behov av tilläggsbyggande på centrumområdet, då det till exempel i Skanskas hus Kvartetti fortfarande finns ett tiotal osålda lägenheter ett och ett halvt år efter att huset blivit färdigt! Och det nuvarande köpcentret är inte ens klart än. Det finns fog för frågan om det skulle räcka att man på tomten mellan stadshuset och Villa Junghans skulle bygga ett par, tre höghus som till sin stil och höjd skulle likna de nuvarande rödtegelhusen i områ- det. Den berörda tomten är redan färdigt planerad för bostadshus.

Framtiden för Granis köpcentrum avgörs inte när tävlingens vinnare utses, men juryns beslut kan utgöra startskottet för en möjlig fortsatt beredning i kommunens olika organ. På stadens webbplats sägs det att ”tävlingens syfte är att områdets detaljplan ändras på basen av de vinnande tävlingsförslagen. Målsättningen är att påbörja ändringen av detaljplanen redan inkommande höst.” Därför är det just nu den rätta tiden att påverka beslutsfattarna ifall vi vill kämpa för ett ”Kaunis Grani”. Ärendet är alltför betydande för att lämnas för tjänstemannaberedning och det borde likaså vara ett centralt tema då vi närmar oss kommunalvalet om ett år.

Bo-Christer och Ulla Björk
Lars och Anja-Britt Thodén
Kari och Ritva Malmivuo
Magnus och Susanne Lundén
Jarl Hagelstam
Marja Tikka

STADEN SVARAR

Staden tackar för all respons gällande tävlingen och förslagen. Följande steg är tävlingsjuryns behandling av förslagen och responsen. Juryn består av sakkunniga och politiskt utnämnda representanter. Tävlingens resultat publiceras på Granidagen 19.5. Den kommande eventuella detaljplaneändringen kommer i processens olika skeden att behandlas på politisk nivå, liksom alla detaljplaneändringar.

Markus Jahnsson
informationsskreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *