| KOULUT - SKOLAN

Eleverna är med i beslutsprocessen

Elevkåren representeras i Hagelstamska skolan av en elevkårsstyrelse.

Styrelsen väljs varje år av eleverna bland elevkandidater som är intresserade av att arbeta för skoldemokratin och elevernas bästa. Styrelsen för fram elevernas åsikter på lärarmöten och i skolkommittén samt har representanter i Grankulla ungdomsfullmäktige. I år består styrelsen av elva medlemmar och alla tre årskurserna är representerade.

Under året som gått har styrelsen bland annat inlett ett mycket upskattat samarbete med Kasavuori, kommenterat skolans jämställdhetsplan, deltagit i Ungdomsparlamentetoch ansvarat för dagsverksinsamlingen.

Dagen ungdomarna tog över

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *