| YLEINEN - ALLMÄN

Nya synvinklar på bankservicen

I Handelsbankens Grankulla-kontor finns förutom en kontorschef också en kontorsstyrelse, vars viktigaste uppgift är att lyfta fram kundernas perspektiv. Modellen med kontorsstyrelse härstammar från Sverige där man redan i flera år använt sig av den.

– Eftersom kundorientering och god service är basen i vår verksamhet, vill vi veta vilka saker som fungerar hos oss, vad kunder uppskattar och såklart vad vi kan förbättra så att vi kunde fungera ännu bättre och på rätt sätt, berättar kontorschef Nina Lukka på Handelsbanken i Grankulla.

Hon tycker att det är fint att personalen via kontorsstyrelsen får nya synsätt i det dagliga arbetet.

Också den trehövdade kontorsstyrelsens ordförande, DI, ekonom och Senior Consultant Heikki Järvensivu anser att modellen är vettig.

– Att lyssna på och ta med kunderna är alltid nyttigt, och med den här verksamhetsformen går vi på djupet, konstaterar han.

– Vi skulle därför vilja förstärka kontorsstyrelsen i Grankulla, medlemmarna kunde gärna representera också kvinnor, den yngre generationen och svenskspråkiga.

Sparrare, mentor och utvecklare

Heikki Järvensivu har fungerat i kontorsstyrelsen i ca tre år. Styrelsen sammankommer fyra-fem gånger per år, oftast på kontoret i Grankulla.

– Personalen fattar förstås alla beslut under ledning av kontorschefen, men kontorsstyrelsen är sparrare, mentor, utvecklare.

– Vi har varit med och skapat en bra utveckling vad gäller kundrelationer och ekonomiskt starka finansierings- och placeringsalternativ i Grankulla och också delvis i Esbo, konstaterar Järvensivu.

Intressant utsiktsplats

Heikki Järvensivu är kunnig i nya affärskoncept och expert i förnyande organisationsstrukturer och företags internationella projekt och har såklart kunnat dra nytta av sin kunskap i kontorsstyrelsen.

– Tillsammans med de övriga ytterst kunniga medlemmarna har vi strävat efter att lyfta fram vår egen kunskap till förmån för såväl bankens interna ledningsskap som kundservicen.

Heikki Järvensivu tycker att kontorsstyrelsen också ger en intressant utsiktsplats på finansieringens och placeringens betydelsefulla och komplicerade globala värld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *