| - STADEN

110-årsjubileet firas med nya syrener

Grankullas jubileumsår till ära planteras 110 nya syrener av 11 olika sorter ut i stadens parker. Det finns få prydnadsbuskar som kan tävla med syrenens blomsterprakt och berusande väldoft under försommaren.

Syrenen är en härdig trädgårdsväxt med långa anor och ett brett urval olika sorter. Den introducerades i Finland redan under 1700-talet. Syrenen passar särskilt väl in i den traditionella villastadens miljö.

Under det riksomfattande Gröna året 2016 kommer staden också att utföra landskapsarbeten på Sansåkers parkområde mellan Grankullavägen och Forsellesvägen, renovera grönområdet vid Trädgårdsvägens korsning, samt utföra arbeten som lägger grunden för en framtida utbyggnad av begravningsplatsen. Arbetena består av ett nytt stängsel, ett nytt område för begravningsplatsens underhållsfunktioner, samt en granhäck som bildar en inre gräns mellan begravningsplatsens olika delar.

Under Gröna året slutförs även arbetet med parken vid Båtlänningsvägen, där havtorn och plommonträd kommer att planteras utöver de körsbärs- och äppelträd samt bärbuskar som planterades i fjol.

Tanken är att skörden från nyttoväxterna får avnjutas av alla parkens besökare.

De levande trollsländorna vid Bensowdammen har fått sällskap av fantasifulla figurer av samma släkte.

Fåglar och en fjäril

I år finns det djurfigurer som gömmer sig i stadens rabatter: blomsterrabatten framför stadshuset är formad som en fjäril, medan man kan upptäcka stora fåglar i rabatterna i Tunnelvägens korsning.

Många av temaårets sommarblomsplanteringar har planerats så att de drar till sig fjärilar och pollinerande insekter. De huvudsakliga utplanteringsväxterna i år är olika begonior, marktäckande petuniasorter, pelargoner, verbena och olika slags prydnadsgräs.

Utöver dessa bekanta växter innehåller rabatterna också specialsorter som testas.

Förra årets nyhet, impatienshybriden Impatiens SunPatiens, fungerade mycket bra och återkommer även i år.

Blomsterbåten guppar igen på Gallträsk

Stora blomsteramplar hängs upp i lyktstolparna vid anslutningsparkeringsområdet vid Grankullavägen, Tunnelvägen och Helsingforsvägen.

Gallträsks egen sevärdhet, blomsterbåten, planteras även i år med högväxande ricin samt paradisblomster och pelargoner som klarar sig bra i de relativt krävande växtförhållandena i båten.

I Thurmansparken planteras särskilt växter som drar till sig fjärilar, t.ex. den storväxta narcisstobaken som doftar underbart om kvällarna.

På hösten blir det dags för blomsterlöksplantering som talkoarbete bl.a. på skolornas, Villa Junghans och Kauniala sjukhus gårdsområden.

År 2017 firar vi hundraårsjubileet av Finlands självständighet, och under jubileumsårets vår kommer blomsterprakten i Grankulla att omfatta vit och blå krokus.

Grupper av skolelever och pensionärer från Grankulla har lovat att delta i arbetet med att plantera lökarna. Blomlökarna till Kauniala fås som donation från städerna i huvudstadsregionen och stadens anställda deltar i talkoarbetet.

Noga avvägd skogsvård med utvalda murkna träd

Skogsvården inom staden sköts i huvudsak under vintern samt under sensommaren efter att fåglarnas häckningstid är över. Inom de känsligaste områdena har vi goda erfarenheter av att använda hästar som arbetsdjur.

Staden bedriver inget skogsbruk i kommersiellt syfte och träd fälls endast efter noggrann avvägning och i enlighet med naturvårdsplanen.

Det är huvudsakligen träd i dåligt skick och träd som utgör en fara nära gångstråk och vid tomtgränser som fälls.

Glesning görs för att ge träd och trädplantor utrymme för frisk tillväxt.

Vissa förändringar kan skönjas i Grankullaskogarna: ädla lövträd breder ut sig där det förut fanns gamla granbestånd, och särskilt ekplantor förekommer nu rikligt i stadens skogar.

Täta skogsdungar bevaras ändå också i viss mån som boplatser och skyddszoner.

I enlighet med naturvårdsplanen lämnas en del murkna träd, antingen på rot eller som liggande stockar, avsiktligen kvar i mitten av skogsområdena för att trygga den ekologiska mångfalden.

Arterna som lever i murkna träd utgör ingen fara för de friska träden, utan i själva verket är murkna trädstammar ett viktigt element i en rik och naturlig skogsmiljö.

Murkna träd utgör livsmiljö för minst 5000 skogslevande arter och organismer i Finland.


2016 ÄR GRÖNA ÅRET
GÖR EN INSATS FÖR DIN NÄRMILJÖ. Miljöministeriet har utlyst 2016 som riksomfattande temaår, Gröna året, som nu firas för femte gången. Gröna årets huvudtema är Hållbart finländskt landskap.

Gröna årets slogan Mitt landskap – på landet och i stan visar att det gäller vår närmiljö.
Temaåret har som mål att sporra både privatpersoner och företag att göra insatser för sin närmiljö.

NY BROSCHYR OM HÅLLBAR TRÄDGÅRDSPLANERING. Grönmiljöförbundet rf har gett ut en broschyr om hållbar trädgårdsplanering i anslutning till Gröna årets tema, som är hållbart miljötekniskt byggande. Broschyren finns på finska. Tanken är att ge exempel på lösningar som ökar naturens mångfald hemma på gården, t.ex. fjärilsträdgård, insekthotell, trädgård med murkna träd, regnträdgård och gröna tak. Grönmiljöförbundet poängterar att även små insatser har stor betydelse då man vill främja att en mångfald av olika organismer trivs i den byggda miljön.

Broschyren finns att få på finska i stadshusets entréhall.

GEMENSAMT PROJEKT PRESENTERAR PARKER. Veckans park är ett gemensamt projekt som genomförs under Gröna året av Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.

Inom projektet presenterar städerna turvis någon av sina parker. Från Grankulla deltar Thurmansparken, som ligger i västra ändan av Grankullavägen, vecka 31 och Bensowsparken, som ligger vid Bensowsgränden, vecka 36.

Parkernas historia och bakgrund presenteras på stadens webbplats under dessa veckor.

MONICA SONCK, KÄÄNNÖS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *