| - Historia

Sport à la mode!

Tennis slog igenom som modesport i europeiska villasamhällen i slutet av 1800-talet. Den blev mycket populär i Grankulla.

I början av 1900-talet fanns ännu inga sportanläggningar i Grankulla. Naturen bjöd på skidturer, på simning i ett litet träsk, på promenader längs skogsstigar men ingen bebyggelse – ännu.

Med villabebyggelsen från och med 1906 anlades flera tennisplaner i privat regi. På den stora kartan över Grankulla köping 1924 som finns i stadshusets övre våning, tekniska avdelningen, är redan nio tennisplaner tydligt utritade. Flera skulle komma.1. Bakom lusthuset i en blomstrande trädgård låg apotekets tennisplan. I dag står de 4 Kvartetti-husen på platsen. Bilden finns i Jenny Elfvings bok Suomalaista puutarhataidetta, Otava 1929.

Sammanlagt har till dags dato 15 privata uteplaner identifierats. Det är ett stort antal på ett område av endast sex kvadratkilometer som är Grankulla i dag.

I den här artikeln berättas om några av de äldsta tennisplanerna i Grankulla, redan försvunna under vägar, hus och skog. Senare kanske någon skriver om de nyare planerna, om de kommunala ute- och inneplanerna och om föreningen Grani tennis?

Första planen

Den äldsta tennisplanen kan vara den som hovrådinnan Anni Westzynthius lät bygga vid sin villa uppe i hörnet av Kavallvägen och nuvarande Docentvägen. Villan byggdes ca 1910 och tennisplanen röjdes antagligen fram efter det och delades med grannen, Gunnar Vaenerberg vid Kavallvägen 17. Här låg planen på solig och torr mark.


2. Hovrådinnans tennisplan låg vid Kavallvägen. Bilden har publicerats i boken Glasverandor och snickarglädje 1988

3. Erik Hartwall på den nyanlagda tennisplanen vid Bredavägen. Bilden har publicerats i boken Glasverandor och snickarglädje 1988

Grankullabor på promenad stannade gärna och följde med spelet. Ropen ”Ready” och ”Play” hördes långt över åsen och ansågs litet överdrivna av icke-spelare. Men sporten var mycket engelsk och ropen kändes kanske extra naturliga här för barnen Westzynthius hade en engelsk guvernant.

Hovrådinnan var förresten länge ytterst aktiv i Grankulla, i förtroendeuppdrag, i föreningar och som direktionsmedlem och ekonom för Grankulla samskola. Hon hörde till dem som grundade skolan 1907 och var engagerad i den i 30 år. Den lilla stigen från hennes gamla tomt och tennisplanen ner till Magistervägen bär namnet Hovrådinnans stig.

Tennistätt område

Nedanför hovrådinnans tennisplan fanns familjen Wulffs plan invid deras första villa vid det som är Magistervägen 6 i dag. Den ägs sedan länge av Bibelinstitutet. Tennisplanen existerade ännu på 1990-talet men har i dag försvunnit under några nya hus.

Vid Kavallvägen 8 och 24 finns två andra tennisplaner utritade på kartan 1924. Senare skulle ännu Klostrets tennisplan byggas vid Kavallvägen 14.

Tennisplanerna har med andra ord legat tätt här. Orsaken låg säkert i lämplig terräng och stora tomter. Av de ursprungligen fem i den här trakten finns bara Klostrets plan kvar, sedan 1970-talet i stadens ägo och reserverad för stadens anställda. Om här byggs hus försvinner också den.

Familjen Ekbergs tennisplan vid Kavallvägen 8 sköttes väl i decennier. I dag syns den knappt under byggnadsmaterial och arbetsredskap. Den stora tomten med ingång vid Kavallvägen sträcker sig ända ner till Gallträsk. Tomten köptes 1986 av Grankulla stad och Villa Skogshyddan inreddes till daghem. Det tömdes för några år sen på grund av dålig inneluft och står fortfarande tomt. Hela tomten känns övergiven och staden väntar på försäljning.

Tennisstjärnor skulle ”väcka och inspirera”

Ekbergs ursprungliga tennisplan fick för små yttermått och byggdes om i slutet av 1950-talet. Då bjöds tennisstjärnor in för uppvisningsmatcher som skulle ”väcka och inspirera grankullaborna. Bl.a. spelade dåvarande mästaren Nyyssönen med andra förmågor för en publik på runt 150 personer, medan förfriskningar serverades i trädgården”. (Glasverandor och snickarglädje, s 101, utg 1988).

Vid stigen till planen finns fortfarande en fyrkantig sten med inskriften A 52 1917. Den är ett minne från bagerifirman Ekbergs första adress med årtal vid Alexandersgatan i Helsingfors.

Den stora villan, i dag Chateau de Beauté vid Kavallvägen 24 har haft många ägare sedan början av 1900-talet. En tennisplan mellan villan och Kavallvägen är inritad på kartan 1924.

Planen blev från 1970-talet en lekplan för traktens barn då tennisspelandet mattades av.
I dag står ett relativt nytt hus på planens plats.

Kvartetti står idag på apotekets plan

Apotekets tennisplan nere i centrum byggdes under 1910-talet. Den avlånga tomten var mycket stor. Den sträckte sig från stationsområdet i norr till nuvarande Grankullavägen i söder, kantad av Tunnelvägen och Dalvägen. I dag ligger tomten under de fyra stora höghusen som ingår i kvarteret Kvartetten.

Apotekstomten var en idyll, ritad av trädgårdsarkitekt Paul Olsson med rabatter, trädgårdsgångar, bärbuskar, fruktträd och lusthus.

I en rad tvärsöver tomten hade man planterat lindar. De stod kvar ännu i början av 2000-talet, mellan den dåvarande K-affären och den stora parkeringsplatsen som hade byggts på tennisplanen. De gav namnet Lindvägen åt den lilla vägstumpen där man då svängde in till parkeringsplatsen.

Sociala träffpunkter

Tre gamla tennisplaner återstår från kartan 1924.

På den stora tomten i hörnet av Stations- och Bredavägen stod familjen Hartwalls villa.

Nedanför villan, i dag vid Bredavägen 11, byggdes en tennisplan enligt modell från de olympiska spelen i Stockholm 1912. Familjen Hartwall var själv med om bygget, Erik Hartwall i kostym enligt gamla fotografier. Den färdiga planen ansågs då vara landets bästa ! Planen fanns ännu på 1980-talet men ligger i dag under två egnahemshus.

I granskogen vid Badets väg 17 finns fortfarande en gammal tennisplan, övergiven i dag. Det är tungt att sköta en plan, gamla orkar inte och unga har inte tid. Planen kan ha byggts under den tid Bad Grankulla (i dag Kauniala) gav sanatoriebehandlingar från och med 1910. Badets tomt var mycket stor och vi kan föreställa oss hurtiga vandringar genom granskogen till tennisplanen. Ännu under 1960-talet spelade man tennis här, ofta med nya inflyttade som då kom i stora skaror till Grankulla under en sällan skådad byggboom. Planen blev en uppskattad social träffpunkt med den nya ägarfamiljen som värd.

Bakom den sk Petterssonska villan, Stationsvägen 13 i dag, fanns också en tennisplan dit skolelever från samskolan (i dag Ungdomsgården / Fritidshuset) sökte sig för tobaksrökning i ett litet lusthus. Tomten förvandlades helt på 1960-talet då Medix byggdes där.

När Janne Thurman byggde sin stor villa på Bolagsv. 22 gjordes en tennisplan i nordvästra hörnet av tomten. Senare beboddes villan av familjen Wulff och där spelades tennis ännu för 40 år sedan. Nu är det under ett radhus med ingång från Ersvägen.

Nya privatplaner

Av de nio gamla tennisplanerna från kartan 1924 finns ingen kvar i användning. Men mindre planer har dykt upp, till exempel tennisentusiastens som på sin tomt vid Lindstedtsvägen sprängde in en mindre tennisplan i berget. Sprängstenen användes av en granne för ett terrassbygge.

Vid Strandbovägen spelade en familj tennis på en plan som hela familjen byggde fram. Det finns också nya, stora uteplaner i icke-kommunal ägo; Arbetarakademins två planer, planen vid Gräsavägen 6 och den i Kasabergsskogen vid Mossakrogsvägen.

I dag har vi en mycket välfungerande förening, Grani Tennis, med 700 medlemmar och många spelare på nationell toppnivå. Spelarna använder huvudsakligen sin egen hall, Freedom Fund -arenan i Ymmersta, strax utanför Grankullagränsen på de gamla så kallade Olssons ängar.

Clara Palmgren, FM
Tfn 040 748 7807
clara.palmgren@kolumbus.fi

Har du tennistips?

Om nån vill tillägga något om tennis i Grankulla så tar vi gärna emot uppgifter, gamla eller nya. Alla invånare på en ort är historieskrivare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *