| PÄÄKIRJOITUS - LEDAREN

Backman – vid kaffekoppen

Ja, här sitter jag vid min kaffekopp och planerar höstens och nästa års verksamhet…

Budgetarbetet pågår för fullt och är mer utmanande än tidigare år. Redan till år 2017 ska vi skära ned bildningens budget med 1,8 miljoner euro jämfört med årets budget och till år 2018 väntas mer nedskärningar. Det är mycket pengar, nästan 6 procent av bildningens budget i år. Det handlar alltså om våra daghem, skolor och kultur-, ungdoms- och idrottstjänster, bibliotek och medborgarinstitut, en viktig verksamhet som redan nu utgör 60 procent av stadens budget och om social- och hälsovårdsreformen förverkligas blir bildningen stadens huvudsakliga verksamhet. Sådana här nedskärningar kommer att kräva förändringar, men strävan är att finna lösningar som så lite som möjligt ska synas i den service som kunden får.

Vi är lyckligtvis inte tagna på säng. Redan i fjol började vi jobba med att få ned kostnaderna inom bildningen, eftersom de legat på en högre nivå än i andra kommuner. Kostnaden per elev fick vi faktiskt ned med mer än 400 euro per elev på bara ett år. Också daghemmen och de övriga tjänsterna fick ned sina enhetskostnader. Trots nedskärningarna vill vi fortsättningsvis att Grankullas bildningstjänster är föregångare och vi vill främja välbefinnandet bland Grankullaborna och den levande tvåspråkigheten i staden. De här är våra övergripande strategiska mål och när tiderna är hårda är det viktigt att fokusera på målet och på det positiva. Och mycket sådant finns!

När huvudstadsregionens gemensamma utvärderingar över kundtillfredsställelse görs i daghem och skolor hör Grankullas resultat i regel till de bästa.

Våra skolor är populära. Till våra grundskolor söker fler utomsockneselever än vad vi kan anta. Det är en styrka, också ekonomiskt. Gymnasiet Grankulla samskola fick i vårens antagning högsta antalet sökande någonsin i GGs historia och den nya bisnes-profilen för Kauniaisten lukio intresserade många sökande.

Inlärningsresultat kan variera mycket från år till år, men det är ändå roligt att se att resultaten i Grankulla varit goda både i grundskolorna och gymnasierna. I metropolområdets MetrOP-studie hade Grankulla som kommun de bästa resultaten bland fjorton kommuner både år 2011 och 2014. Också studentexamensresultaten var i år fina i bägge gymnasierna.

I våras blev Grankullas skolor dessutom kvalificerade som ett av de första 75 HundrED-projekten. HundrED är ett internationellt Finland100-projekt, som är godkänt av statsrådet. I projektet väljs hundra framstående skolutvecklingsprojekt ut. Under nästa år dokumenteras varje projekt och erfarenheterna sprids i Finland, men också internationellt.

I Grankulla har vi valt att utveckla elevbedömningen i enlighet med de nya läroplanerna och med hjälp av olika digitala verktyg, dvs. det här är precis det temat som betonas i artikeln om den nya läroplanen i den här tidningen (se sid 6–7).

I år firar vi Grankullas 110-årsjubileum, genom att inte bara ordna en fest, utan genom att göra något tillsammans. Alla enheter och även föreningarna har utmanats att tillsammans skapa eller göra något som anknyter till jubileet inom ramen för den vanliga verksamheten.
Den 29 oktober visar vi upp det bästa på Nya paviljongen. Boka dagen redan nu.

Grankullas bildningssektor har planerat ett projekt som heter Tillbaka till framtiden. Projektet erhöll i mars Finland 100 status av statsrådets kansli, så nästa år kommer vi att fortsätta festligheterna.

I juni fanns det 47 arbetslösa Grankullabor som var yngre än 25 år. Vårt mål är att det inte ska finnas en enda senare i höst, därför planeras en ungdomsmässa, där unga erbjuds arbets-, praktik- eller studieplatser. I den här uppgiften behöver vi hjälp av de lokala företagen. Vi lägger ribban högt, men det är det enda rätta. Unga ska inte gå sysslolösa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *