| URHEILU - IDROTT

Vi byggde en ny brygga!

I år har GSS skaffat en ny brygga till Gallträsk.

Den gamla bryggan byggdes år 1984 då verksamheten flyttades till den nuvarande platsen från Granagårds strand. Den gamla bryggans tekniska livslängd hade passerats och vi var i akut behov av en ny.

Den nya bryggan på 15 meter är ungefär lika lång som den gamla men aningen bredare för att man skall kunna möta en jollekärra utan att behöva vara rädd för att falla i.

Den känns stadig och bra så vi kommer att ha mycket glädje av den! Den nya bryggan har varit i flitig användning både av motionärer och fiskare.

Bryggprojektet finansierades med hjälp av understöd från Kuha-laiturit, Grankulla stad, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och med egna medel.

Grankulla stad ställde upp med lyfthjälp då vi tog upp den gamla bryggan och sjösatte den nya. Vi riktar ett stort tack till alla som understött våra projekt!

150 medlemmar

Gallträsk Segelsällskap r.f. grundades år 1982 då flera grankullafamiljer med barn i lämplig ålder beslöt sig för att bilda en segelförening vid Gallträsk.

Föreningen växte snabbt under 1980-talet och många granibarn har inlett sin seglingskarriär på GSS. Föreningen har i dagsläge ungefär 150 medlemmar varav ca 60 juniorer.

För ca tio år sedan upplevde föreningen en allvarlig svacka i verksamheten då många juniorer ”växt ut” och nyrekryteringen var alltför liten.

I början av 2010-talet tog f.d. kommodoren Barbara Åkerberg tag i saken och med hjälp av några ”gamla gubbar” och några nyrekryterade aktiva föräldrar sparkades det åter liv i verksamheten.

Hamnen och jollarna har upprustats aktivt sedan nystarten eftersom tidens tand hade gjort sitt på det mesta.

År 2014 renoverades jolleställningen och två nya jollar införskaffades. År 2015 renoverades den av Marita Lemström ritade paviljongen från 1991.

Fokus har alltid legat på optimistjollesegling på Gallträsk för barn i lågstadieålder trots att GSS även framgångsrikt representerats vid diverse kappseglingar på öppna vatten.

Familjeaktivitet

GSS var från allra första början en förening för hela familjen, och därför intages juniorer endast tillsammans med minst en förälder.

Varje seglare skall även idag ha en vuxen med sig som hjälper till med på- och avriggning av jollen då vi seglar.


Måndagsseglingarna är vår främsta aktivitet. Vi ordnar också Grani Opti Rallye och 2–3 klubbtävlingar varje säsong. Dessutom har vi ordnat 2-3 väldigt populära seglareftis varje vår.

Kantringsövningen i Grankulla simhall har redan i många år varit en höjdpunkt som inleder säsongen.

Våra juniorer deltar även i optimistklassens kadett-serie och andra optimistkappseglingar på mera öppna vatten.

Väl mött på GSS!

Johan Sundberg
Kommodor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *