| YLEINEN - ALLMÄN

15/2016 BREVLÅDAN

Jag uppskattar Kaunis Grani

I motsats till Erkki Keino uppskattar jag vår tidning Kaunis Grani och dess chefredaktör Nina Winquist som får till stånd en innehållsrik och informativ tidning varje månad.

Genom Kaunis Grani håller vi oss ájour med det mesta som händer i Grankulla både kommunalt och privat.

Dessutom har vi chansen att ge både ros och ris till olika saker i vår lilla stad genom tidningen, viket jag nu tänker göra.

I dessa mörka tider är det oförsvarligt att staden inte belyser Promenaden ordentligt. Där Nordeas kontor var förut är det stickmörkt och livsfarligt att gå i synnerhet för folk med dålig mörkersyn och dåliga ben. Om vi måste vänta på att byggandet av centrum skall bli klart har många olyckor hunnit hända.

Visst är det stadens plikt att invånarna har trygga stråk att röra sig på. Alltså förväntar vi oss en förbättrad belysning på vår viktigaste shoppinggata.

Hoppas beslutfattarna i Grankulla vidtar åtgärder med det snaraste!

Marianne Warras

***

Lumipallo voi tulla kalliiksi / Teksti julkaistaan ainoastaan suomeksi

Keskiviikkona 16.11. kun olimme menossa Kauppakeskus Graniin, aseman alikulkutunnelin kohdalla heittivät nuoret lumipallon automme ikkunaan. Onneksi se ei särkynyt eikä mitään muutakaan sattunut, ja onneksi minulla on autokamera, jotta syylliset löytyvät…

Tiedoksi niille lumipallon heittäjille, että automme ikkuna vaihtotöineen maksaa 4000 euroa, kyseessä on asuntoauto. Tässä pyyntö, että vanhemmat siellä kotona, keskustelkaa nuortenne kanssa siitä, mitä seurauksia saattaa olla ikkunan rikkoontumisesta. Ei varmaan olisi kiva saada meiltä 4000 euron laskua siitä lapsenne heittämästä lumipallosta.

Terveisin

Erik Nyman

 ***

Skidspåret Grankulla centrum-Björkgård

Angående skidspåret från Grankulla centrum till Björkgård föreligger tre alternativ:

Alternativ 1: Staden fortsätter på 2015 års linje, vilket innebär total passivitet.

Alternativ 2: Staden drar upp ett spår genom terrängen på norra sidan av järnvägen från Tunnelvägen till Björkgård. Tekniskt bör det gå att avsätta en lämplig korridor trots byggnationen nära Björkgårds hållplats.

Alternativ 3: I den mån juridiska eller andra hinder omöjliggör alternativ 2, bör följande åtgärder vidtas:

  1. Spåret från Grankulla centrum över Ymmerstaängen till Freedom Fund-arenan upprätthålls som under tidigare år (före 2015). Spången över ett dike öster om hundgården bör höjas.
  2. Staden gör ett avtal med ovan nämnda arena om att ett lagom brett snöfält på parkeringen lämnas kvar för skidåkare.
  3. Nybygget vid Ullasbackavägen innebär ett kort avbräck, men resten av trottoaren på norra sidan av vägen fram till Björkgårds station kan och bör lämnas oplogad och osandad. Fotgängare kan lika väl ta sig fram på södra sidans trottoar. Grankulla bör kontakta Esbo stad i frågan. Åtgärden kräver ingen aktivitet från Esbos sida och är kostnadsfri.

Alternativ 2 är det bästa, alternativ 3 en nödlösning. Alternativ 1 vore en skam för Grankulla – en stad med sekelgamla traditioner inom vintersporten.

Nalle Valtiala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *