| YLEINEN - ALLMÄN

KÖPCENTERNYHET: Varuboden-Osla drog tillbaka besväret

Så här Varuboden-Oslas pressmeddelande som KG fick kl. 12: “Grankulla stad och affärscentret försäkrar att parkerings- och trafikarrangemangen på området kring affärscentret sätts i skick. Varuboden-Osla drar bort sitt besvär.” Besväret har dragits tillbaka med ett e-postbud kl. 11.30.

 

 

CHRISTOFFER MASAR

Stadsdirektör Christoffer Masar är nöjd  / kommentaren tillagd kl. 13: “Jag är ytterst nöjd över att vi har förhandlat fram en gemensam syn på parkerings- och trafikarrangemangen kring köpcentret. Parternas gemensamma strävan och tillbakadragandet av besväret möjliggör nu en utvidgning av köpcentret samt byggandet av centrum. Efter ett sådant här slutresultat kan vi vid mycket god mod övergå till julfirandet och jag önskar också alla Grankullabor en riktigt god och fridfull juletid.”

 

KG1016_1040x600px_finnberg_20160824-154052-KG-(0464)

Så här kommenterar stadsstyrelsens ordförande Finn Berg den färska nyheten / kommentaren inlagd kl. 12:25: “Det är glädjande att Varuboden-Osla och Grankulla stad tillsammans har funnit en lösning på parkerings- och trafiksituationen i Grankulla Centrum.  Det är en verklig julgåva som gör det möjligt att bygga Grankullas centrum färdigt.”

 

 

Kommentarer av köpcenter-VD:n Jukka Lehtola och Keskos regionchef Antti Palomäki finns i den finska versionen.

“Handelslaget Varuboden-Osla har aktivt diskuterat med de olika parterna gällande Grankulla centrumprojektet. Handelslagets oro för kundernas, invånarnas och personalens trafiksäkerhet har nu hörts av Grankulla stad som lovat ordna upp parkerings- och trafikärenden först via planering och sedan via det konkreta så väl under byggnadstiden som efter att bygget står klart. Således har handelslaget längre ingen orsak att ifrågasätta detta, utan drar tillbaka sitt besvär gällande Grankulla affärscentrums parkerings- och trafikorganisering och väntar på att helheten byggs färdigt med trygga och smidiga parkerings- och trafikarrangemang. 

Handelslaget Varuboden-Osla skickade i oktober in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol beträffande bristfälliga parkerings- och trafikplaneringar i byggloven kring Grankulla affärscentret. Besväret har lett till en hel del diskussion. Meningen och viljan med besväret har varit att få Grankulla centrum så fungerande och säkert som möjligt med de planerade parkerings- och trafikarrangemangen. Handeslaget har uttryckt sin oro redan tidigare till hyresvärden och till Grankulla stad som man redan i flera års tid har diskuterat Grankulla Affärscentrets parkerings- och trafikplanering med – i samband med handelslagets egna projekt. Ärendet har även diskuterats på företagarföreningens möten. Orsaken till handelslagets besvär var att bygglovsdokumenten inte innehöll en helhetsplan för organiserandet av parkering och trafik. Den nuvarande planeringskartan är från år 2008.

 

kg1216_300x450px_hannu_krook_ms30668– Vår oro beträffande parkerings- och trafikplaneringens säkerhet och smidighet har nu hörts och vi är nöjda att vi fått diskutera ärendet med Grankulla stad och affärscentrets ägare VVT, berättar Varuboden-Oslas verkställande direktör Hannu Krook.

– Vid diskussionerna har vi lovats att en uppdatering av planerna för att säkerställa tryggheten och smidigheten på området så väl under byggnadsskedet som på längre sikt kommer att göras. Syftet med vårt besvär är nu förstått och nu litar vi på att Grankulla stad förverkligar parkerings- och trafikplaneringen på det bästa möjliga sättet. Vi är bl.a. oroliga över att rampen från takparkeringen avslutas vid skyddsvägen och då trafiken ökar kan detta blir en säkerhetsrisk. Det kan vara svårt att upptäcka de som rör sig på skyddsvägen eftersom sikten är dålig. Man har låtit oss förstå att man kommer att ta itu med denna olägenhet. Både staden och affärscentret förhåller sig även positivt till att ordna parkeringsövervakning på affärscentrets område.

-Vi är vana att på våra övriga områden jobba med våra konkurrenter och vi ser att en koncentration av handeln ökar kundströmmar och alla aktörer har nytta av det, fortsätter Krook. Konkurrens är välkommet. Vi har ju själva gett byggaren lov att erbjuda konkurrenterna handelsplatsen då vi avslutade vårt samarbetsavtal med NCC år 2015. Nu väntar vi på att helheten blir klar på ett för parkerings- och trafikarrangemangen säkert och smidigt sätt och att kunderna hittar köpcentret i en ännu större utsträckning än nu. Den läckra och nyss totalrenoverade S-market Grani är redo att betjäna grankullaborna och vi tror fullt och fast på en framtid för handeln i Grankulla centrum. ”

Tilläggsinformation:

Hannu Krook, tfn 010 7659 301, verkställande direktör, Ok Varuboden-Osla Hlg

Anne Schneider, tfn 010 7626 615, administrativ direktör, Ok Varuboden-Osla Hlg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *