| ELÄMÄNKAARI -

Kotikuntoutus on kuntoutusta arjen toiminnoissa

Jo muutaman viikon vuodelepo voi olla kohtalokasta, jos lihasvoima on ennestäänkin heikko. Ikäihmiset tarvitsevat erityisesti fyysisten voimavarojen ylläpitämistä liikkumisen ja liikkeen kautta. Kotikuntoutus antaa tähän paljon lisämahdollisuuksia.

Laitos – ja avokuntoutuksen rinnalle kehitettävä kotikuntoutusmuoto antaa mahdollisuuden ikääntyneiden toimintakykyisyyden parantamiseen.  Kotikuntoutuksen avulla parannetaan iäkkään ihmisen mahdollisuuksia muun muassa sairaalasta kotiutuessaan saada takaisin omat voimavarat ja toimintakyky, jotta pärjääminen arjessa omassa kodissa olisi sujuvaa.  Tavoitteena on tukea ja parantaa ihmisen omatoimista liikkumista, jotta kotona asuminen mahdollistuu mahdollisimman pitkään.

Hallituksen kärkihanke tukee kotikuntoutusajatusta. Hankeajatus on tulevaisuuden palvelurakenteen kehittämisen ytimessä. Kauniaisten kotihoito haluaa yhteisesti muiden asiantuntija-ammattilaisten kanssa toteuttaa tätä ajatusta ja toimintamallia, jotta iäkkäiden mahdollisuus olla kotona toteutuisi vieläkin paremmin.

Kotona tehtävä kuntoutus tarjoaa kotona asuvalle ikäihmiselle juuri hänen tarpeistaan lähtevää toiminnan- ja liikkumisen ohjausta suunnitellusti, tuetusti, säännöllisesti ja ennen kaikkea tavoitteellisesti. Suunnitelman tekoon osallistuu ammattilaistiimi, jonka tuella pyritään realistisiin tavoitteisiin liikkumisen ja toimintakyvyn osalta.  Ammattilaistiimiin kuuluu fysioterapeutteja, kotihoidon hoitajia, sairaanhoitajia ja tarvittaessa lääkäri ja sosiaalityöntekijä.

Asiakkaalle tehdään aluksi yksilöllinen arviointi ja sen perustalta asetetaan tavoitteet kuntoutus-suunnitelmalle. Nämä tehdään yhdessä asiakkaan, omaisten ja ammattilaistiimin kanssa.  Suunnitelman tulee olla sellainen, johon asiakas sitoutuu. Merkityksellinen toiminta on usein arkipäiväistä toimintaa kuten sängystä nouseminen, roskien vienti tai muu asiakkaalle tärkeä aktiviteetti. Näitä pieniä arkisia asioita pyritään harjoittelemaan päivittäin asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Useimmille oma koti on jo ympäristönä suotuisan vireen antava. Omatoimisuuteen kannustetaan kaikessa mahdollisessa.  Intensiivinen harjoittelujakso voi kestää muutamasta viikosta pariin kuukauteen kuntoutuksen tarpeesta riippuen. Kotikuntoutuksen vaikuttavuutta arvioidaan väli-ja loppuarviolla. Seurantakäynti harjoittelun tuloksen pysyvyydestä tehdään myöhemmin asiakkaan luokse.

Kotikuntoutuksessa tärkeimmässä roolissa on itse asiakas, joka suorittaa asetettuja harjoitteita tavoitteeseen pääsemiseksi. Asiakkaan kiinnostus kuntoutumiseen ja motivaatio ovat ehdoton edellytys kotikuntoutumisen onnistumiselle ja tavoitteisiin pääsemiselle.  Lisäksi omaisten antama tuki on koettu tärkeäksi, joka niin ikään korostuu liikkumisen parantumisen edistyessä.

Kirjoittajat:
Kotihoidon osastonhoitaja  Tina Di Rubbo
Vastaava fysioterapeutti Mirjam Vähäsarja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *