| YLEINEN - ALLMÄN

Drömjobbet

Totti Sarasti är en ung Grankullabo vars dröm är att hitta ett jobb där han kan hjälpa andra människor. Särskilt drömmer han om att få jobba på daghem och ta hand om barnen.

Totti har en yrkesexamen inom det sociala området från Keskuspuiston erityisammattiopisto. Efter att han fick sin examen har Totti huvudsakligen jobbat på Nettipaja, som drivs av Stiftelsen Rinnehemmet. Under vårvintern fick Totti en praktikplats på daghemmet Pikku Akatemia i sin hemstad Grankulla.

Totti jobbar på daghemmet med en grupp med små barn under tre års ålder. Han har också sedan tidigare erfarenhet av att jobba med större barn. Tottis arbetsuppgifter omfattar bland annat att hjälpa barnen vid frukosten, övervaka lekarna och olika andra stöduppgifter i gruppen.

Sökes: nästa praktikplats
Då den tre månader långa praktikperioden tar slut återvänder Totti till arbetet på Rinnehemmet. Också Rinnehemmet har ordnat möjligheter för Totti att sätta sig in i daghemsarbetet.
–        Det är mycket roligt att jobba på daghem. Jag kommer att sakna barnen väldigt mycket, säger Totti Sarasti.
Totti hoppas att det senare ska gå att ordna med en praktikperiod till på daghem eller något annat inom det sociala området.
–        Allt har varit väldigt trevligt. Att leka med barnen, att ge dem mat och vara ute med dem, allting. Det är också helt roligt att gå tillbaka till Nettipaja. Där träffar man kompisarna och får skriva artiklar till Rinnehemmets tidning Marttis, säger Totti Sarasti.

Den glada Totti är en viktig resurs för daghemmet
Paula Somila, som är föreståndare för Pikku Akatemia, säger att Tottis starka sida är hans sociala begåvning.
–        Totti har blivit väldigt väl mottagen av barnen. Också de minsta barnen tyr sig till honom och vill vara i famnen. Totti har ett verkligen bra och naturligt förhållningssätt till barn. Det är också viktigt att barnen få se olika människor som medlemmar av arbetsgemenskapen, säger Paula Somila.

Tottis positiva attityd har ökat glädjen på arbetsplatsen.
–        Totti har glimten i ögat. Han har också blivit väl mottagen av barnens föräldrar, och hans språkkunskaper har kommit till nytta. Totti har bott utomlands under ett antal år, så han kan engelska, säger Paula Somila.

Har du möjlighet att erbjuda en praktikplats?
Staden ordnar arbetspraktik med stöd för utvecklingsstörda så att staden sköter försäkringen, betalar flitpenning åt praktikanten och erbjuder arbetsträning. Arbetsträningen fokuseras särskilt på arbetsförhållandets början då praktikanten ska skolas in i uppgifterna. Arbetstränaren hjälper till att strukturera arbetsuppgifterna och ordna eventuella stödåtgärder, t.ex. bilder för att klargöra arbetsuppgifternas struktur. Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska målet med all sysselsättningsfrämjande verksamhet vara ett avlönat arbete, och därför görs alltid avtalen om arbetsträning upp på bestämd tid och man fokuserar på handledning. TE-byrån tillhandahåller också många olika former av stöd för sysselsättning av långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga.

Har du möjlighet att erbjuda en praktikplats? Mer information fås av servicehandledare Maija Eerola, maija.eerola at grankulla.fi, tfn 050 521 0232.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *