| PÄÄKIRJOITUS - LEDAREN

Var med och påverka

Detta nummer av Kaunis Grani utkommer bara två veckor efter det förra. Normalt utkommer tidningen var tredje vecka, men på grund av kommunalvalet blir detta intervall kortare och följande längre. Också detta nummer är digrare än vanligt tack vare alla dem som ställer upp i kommunalvalet och i annonsform vill berätta vad de står för och vad de vill jobba för under de kommande fyra åren.

Inkommande söndag, den 9 april, kan du med din röst påverka hur din hemstad ska se ut i framtiden. Ifall du inte redan har förhandsröstat, se till att använda din röst. Genom att rösta i kommunalvalet har du den största möjligheten att påverka de frågor som direkt berör dig.

Även om social- och hälsovårdsreformen ser ut att äta en stor del av kommunernas självbestämmanderätt finns det mängder av frågor som direkt berör dig som du kan påverka.

Frågetecknen kring social- och hälsovårdsreformen är många och experterna oroar sig för att beredningstiden är för knapp och beslutsunderlagen bristfälliga. Ifall reformen förverkligas som planerat mister kommunerna sin beslutsrätt. Hälsovården är en av kommunens grundpelare, den berör oss alla i olika skeden av livet. I Grankulla har vi vant oss vid en välfungerande och närbelägen hälsovårdscentral som ger god vård på både svenska och finska, ibland visserligen med varierande framgång, men viljan finns. I framtiden är det extra viktigt att vara uppmärksam och välja samarbetsparter med samma värderingar.

Så hur ska Grankulla se ut i framtiden? Ska vi fortsätta bygga glest och lågt, bevara grönområden och parker – eller ska vi bygga tätt och högt och öka stadens invånarantal och därmed antalet skattebetalare?

Hur ska våra daghem, förskolor och skolor se ut och drivas? Ska vi ha stora eller små enheter? Ska vi ha en egen, kommunal simhall och vilket nivå tycker vi att den ska hålla? Hurdana möjligheter erbjuds de arbetslösa? Vilken service kan vi erbjuda pensionärerna? Hur kan vi ta till vara den kunskapsreserv våra pensionärer har? Hurdan mat ska våra växande ungdomar och seniorer med eventuell dålig matlust serveras?

Hur tar vi hand om våra sjuka och rörelsehindrade? Eller dem som lever under fattigdomsgränsen? Dem som flytt från ett annat land och fått trygghet hos oss? Hur kan vi hjälpa frivilligorganisationerna att hjälpa?

Ska biblioteket i fortsättningen vara gratis eller ska vi uppbära en årsavgift? Hur mycket och hurdan kultur vill vi ha? Hur mycket understöd ska kulturen få? Ska utrymmena vara gratis?
Hur är det med friluftsområden? Parker? Idrottsanläggningar? Grottan? Skogsgym och löpbanor? Trygga promenadvägar? Vatten och avlopp? Avfallshanteringen? Hurdana energiformer vill vi satsa på? Hur viktigt tycker vi det är att gatorna är plogade och sandade och gatubelysningen fungerar?

Hurdana förutsättningar kan vi skapa för sysselsättning och företagande? Hurdana utrymmen och möjligheter kan vi erbjuda ungdomarna och ungdomsverksamheten?

Som kommuninvånare har du rätt att välja vem som representerar dig i stadens fullmäktige, det organ som har den högsta beslutanderätten i kommunen. Om du väljer att inte utnyttja din röst förbrukar du samtidigt din rätt att klaga om du tycker att något sköts illa i din stad.

Bekanta dig med åtminstone en del av de nio partier och 106 kandidater som ställer upp i vårens kommunalval. Det finns otaliga valkompasser på nätet där du kan matcha dina värderingar mot kandidaternas för att vaska fram din kandidat. Många ordnar också jippon och evenemang inför valet, gå och prata med kandidaterna, utmana dem, berätta vad som bekymrar dig och ställ dina frågor.

Den 9 april är det sedan dags att mellan klockan 9 och 20 styra kosan mot Mäntymäkiskolan för att utnyttja rätten att få vara med och påverka hur framtiden ska se ut. Glöm inte att ta med id. Varför inte fira med traditionellt valkaffe efteråt. Det preliminära resultatet klarnar redan samma kväll. När kontrollräkningen är klar får vi veta vilka 35 ansvarstagande medborgare som kommer att föra vår talan de kommande fyra åren.

Jessica Jensen
tf chefredaktör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *