| KOULUT - SKOLAN

Människorätt i gymnasiet

Elever i Gymnasiet Grankulla samskola ägnade en dag i september åt mänskliga rättigheter. Många uppskattade gäster hade bjudits in för att föreläsa och hålla workshops.

På plats fanns riksdagsledamöterna Jani Toivola och Eva Biaudet, minister Elisabeth Rehn, representanter för Unicef, Rädda barnen, Regnbågsankan, Förbundet för mänskliga rättigheter och många fler. Studerande från andra gymnasier i Svenskfinland deltog också i dagen.

En av gästerna var Michael Godtfredsen från organisationen Reportrar utan gränser. Vi bekantade oss med organisationen och dess verksamhet. Godtfredsen föreläste om yttrandefrihet och om ansvaret som följer med det. Vi fick kunskap om hur press- och yttrandefriheten håller på att utvecklas på lokal, europeisk och världsomfattande nivå.

Reportrar utan gränser är en organisation som fungerar både internationellt och lokalt. I Finland går verksamheten främst ut på att få synlighet genom att delta i evenemang och samhälleliga debatter. Syftet är att genom detta utvidga organisationens funktion. Reportrar utan gränser har landat relativt nyligen i Finland och fungerar främst i huvudstadsområdet. Dess främsta mål är att sprida budskapet om mänskliga rättigheter, främst artikel 19 om yttrande- och åsiktsfrihet.

Organisationen ordnar seminarier och liknande evenemang för att sprida sitt ärende men hjälper även enskilda reportrar att få stöd, t.ex. terapi ifall de blivit misshandlade eller plågats i jobbet.

– Situationen i Finland är för tillfället utmärkt, även om de senaste kriserna som “Sipilägate” och “Panamaläckan” resulterat i att framtidssynen inte är lika optimistisk som förr, säger Gottfredsen. Men han känner sig mer bekymrad än tidigare, inte endast för Europas utan även Finlands framtid gällande pressfriheten. Fastän inga desto större konflikter tagit plats i Finland, har spänningen mellan journalisterna och administrationen ökat.

Reportrar utan gränser har mycket information och statistik på sin hemsida, där man även kan bekanta sig bättre med organisationens verksamhet. Budskapet som föreningen sprider är viktigt. I dagens Finland är det lätt att glömma att yttrande- och pressfrihet inte är en självklarhet och utan dessa skulle vårt samhälle se väldigt annorlunda ut.
Ett elevarbete från Grankulla Gymnasium

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *