| YLEINEN - ALLMÄN

Sången och musiken ska ljuda i Villa Breda

Villa Breda som renoveras och byggs till blir ett mångsidigt servicecampus för äldre. Om det går som planerat blir det mycket sång och musik eftersom Villa Bredas brand är just det, musiken.

– Vi tänker oss ett samarbete över generationerna där man sjunger eller gör något tillsammans. Musik är mycket mer än sång, säger chefen för äldreomsorgen Anja Kahanpää. Mycket ska handla om att göra saker tillsammans. Enligt Kahanpää har kraven från de äldre förändrats.
– Kulturen är annorlunda än vad den var för cirka tjugo år sedan. Äldre personer vill vara med där det händer och de vill bo centralt. Därför ska Villa Breda i fortsättningen satsa på en aktiv verksamhet, säger Kahanpää.

Utgångspunkten för Villa Breda projektet är stadens åldringspolitiska strategi 2011 – 2016 som drar upp linjerna för vårdmiljöer fram till år 2030. Den omfattar en renovering och utvidgning av servicecentret Villa Breda och en centralisering samt förändring av servicestrukturerna. Delen som byggs till ger 60 platser för intensifierat serviceboende dygnet runt. Byggnaden som saneras inrymmer servicecenter, matservice, mottagningsrum, hobbyrum, samlingsrum och gymnastiksal samt rum för hemvårdens verksamhet. Det finns rum för olika ändamål som också står till föreningars förfogande.
Byggandet startade ifjol och ska vara klart vid årsskiftet. Verksamheten börjar i
mars – april 2018.
– Vi tror att de första invånarna kan flytta in i april, säger projektchef Minna Koskinen.
Prislappen för projektet har stigit till 18 miljoner. Nu söker man olika lösningsmodeller för den framtida finansieringen. Social och hälsovårdsreformen är också en utmaning.
– En öppen fråga är hur social- och hälsovårdsreformen inverkar. Den troligaste lösningen är att det blir landskapet som hyr fastigheten, säger Koskinen.

Social- och hälsovårdsreformen kommer också att inverka på verksamheten i Villa Breda. I dagsläget vet man ganska lite om vilken verksamhet som kommunen står för och vilken verksamhet som landskapet har hand om.
Vad man vet är att de boende i Villa Anemone flyttar till Villa Breda. Hela personalen flyttar också men när det gäller personal måste man också nyrekrytera.
Intill Villa Breda har man också byggt två seniorhus med 28 aktielägenheter och 28 hyresbostäder.
– Vi hoppas att Villa Breda blir ett levande centrum för mångsidig verksamhet där vi samarbetar med föreningar, organisationer och frivilliga. Vi vill också samarbeta med yrkesinstitut där man studerar social- och hälsovård, säger Kahanpää.
Någon gång på våren ordnas rundvandringar på det nya campuset. På våren börjar man också söka företagare som vill etablera sig i Villa Breda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *