| - KOLUMNER

Sommaren och kommunalvalet ligger bakom oss

Politikens synlighet och den valyra som präglade hela våren kunde säkert inte undgå någon grankullabo. Nio olika politiska partier friade till väljarna med egna valprogram. Nu är det då dags för dem som valdes att infria sina löften! Grankulla är liten till storleken och folkmängden är fortfarande rimlig. Här är det lätt för kommuninvånarna att få kontakt med beslutsfattarna och ge egna förslag till hur ärenden ska skötas. Så hoppas jag växelverkan fortsätter åtminstone för min egen del. Fullmäktigeledamöternas och suppleanternas förtroendeuppdrag finns på stadens nätsidor under rubriken “beslutsfattande”.

Grankulla är känt för sina goda skolor och gymnasier och deras dragningskraft fortsätter vara bra. Som långvarig rektor för Kauniaisten lukio och finska högstadiet hoppas jag att skolorna fortsätter få tillräckliga resurser att utveckla sin verksamhet. Jag föreslog redan i slutet av 90-talet för gymnasiernas del att de skulle sammanslås, men tanken fick inte då luft under vingarna. Nu anser jag att det återigen är dags att lyfta fram frågan. Rektorerna för båda gymnasierna föreslog en sammanslagning för flera år sedan. Vi flyttar gymnasieverksamheten till Kasavuori skolcentrum och högstadierna flyttar till Svenska skolcentrum eller tvärtom. Vi sidan av gymnasierna kan vi ansöka om tillstånd att grunda ett internationellt IB-gymnasium. Vi har många ungdomar som säkert skulle söka sig till ett specialgymnasium om det grundas.

En annan fråga som är viktig för kommuninvånarna är att få social-och hälsoservicen som närservice. Utgående från ett initiativ i fullmäktige från Samlingspartiet utreds just nu en utlokalisering av social- och hälsovården i Grankulla. Den kommande landskapsförvaltningen anser knappast att Grankulla är tillräckligt stort för att få en egen omfattande social- och hälsovårdscentral. När servicecentret Villa Breda blir klart kunde dess verksamhet förverkligas enligt samma utlokaliseringsprincip. I Finland finns många företag i vårdbranschen som visat sin förmåga och åstadkommit goda reslutat. De nuvarande arbetstagarna flyttar naturligtvis till nya uppgifter hos den nya aktören.
Jag redogör för mina åsikter beträffande andra verksamhetsgrenar i min nästa kolumn!

God början på hösten!
Tapani Ala – Reinikka
Fullmäktiges ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *