| - KOLUMNER

Tillsammans gör vi Grankulla

Med hösten har det nya fullmäktiges och stadsstyrelsens arbete satt igång på allvar. Inför vårens kommunalval hade de olika partierna sina egna program för hur de vill att Grankulla ska se ut och skötas de nästa fyra åren. Nu är det dags att fläta ihop de olika tankegångarna och åsikterna till ett strategiskt program, som alla kan omfatta.
I slutet av augusti hölls det första strategimötet, där både fullmäktigeledamöter och ledande tjänstemän fick lyssna till högtflytande visioner om hur det framtida samhället kommer att fungera och vilka digitala möjligheter det bjuder på. En regnig septemberlördag satt samma konklav och förde en mera jordnära värdediskussion inför strategiarbetet och de mera konkreta åtgärderna för de närmaste åren.

Det var roligt att se att vi nyvalda beslutsfattare innerst inne har samma mål för vår unika stad. Bevarandet av självständigheten, servicenivån, den gröna miljön, de högklassiga skolorna och hobbymöjligheterna var det ingen som ifrågasatte. Det är närmast tillvägagångssätten för att uppnå målen och grupperingarnas olika prioriteringar, som avviker från varandra. Vi vill öka på öppenheten och invånarnas delaktighet och förbättra smidigheten i verksamheten. Att höja på vår image och attraktivitet och inte sticka under stol med att vi har en fin och fungerande stad var något alla stod bakom.

Grankullas ekonomiska resultat ser ut att bli positivt i år. Skatteintäkterna är större än förväntat, vilket hjälper oss på traven inför kommande utmaningar. Men tyvärr kan vi inte luta oss tillbaka och njuta av situationen. Förslaget till social- och landskapsreform ser till att Grankulla hör till dem som förlorar mest på förändringarna i kommunernas skatteuttag. Efter reformens införande år 2020 kommer vår verksamhet att så småningom bli helt beroende av statsandelar, vilket är en orättvisa av största rang.

Diskussioner och åsiktsutbyten, både mellan politiker och mellan oss och invånarna, är mycket viktiga. Den här kolumnens värde ligger i att berätta om aktuellt från politiken i Grankulla och förmedla allmänna tankegångar om samhället vi lever i. Fullmäktigeordförandens tankar om skolsammanslagningar i den förra kolumnen var dock helt hans egna och saknar således politisk förankring. Tidningen har en egen plats för personliga åsikter, Brevlådan, som gärna aktivare kunde användas både av beslutsfattare och invånare.
Med hopp om goda beslut för oss alla i Grankulla, och en önskan om en skön höst!

Veronica Rehn-Kivi
Stadsstyrelseordförande, Sfp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *