| KOULUT - SKOLAN

Chefdirektör Liikanens råd till unga: “Sök svåra jobb”

“Sök er till svåra jobb” var chefdirektörens från Finlands bank, Erkki Liikanens råd till ungdomarna, då studerande vid Kauniaisten lukio intervjuade Liikanen om Finlands framgångshistoria och framtid vid evenemanget Studia Granialia den 2 november.

Erkki Liikanen hade själv sökt svåra jobb under sin karriär. Redan som 19-åring ledde han ett utvecklingssamarbetsprojekt i Mosambique.
Liikanens långa politiska karriär från riksdagsman och minister under kalla kriget till betydande europeisk aktör gav exceptionellt djup åt hans åsikter. Bakom Finlands framgångshistoria ligger enligt Liikanen en stark satsning på utbildning och produktivitet. Liikanen betonade också Europeiska unionens betydelse för Finland. Han framhöll att det som oroar i framtiden är den åldrande befolkningen och en avtagande produktivitet. En god allmänbildande skolgång samt vilja att ta emot kunskap kombinerat med förmågan och viljan att förnya sig är våra trumfkort för att nå framgång också i framtiden. “Tänk alltid ut en bra fråga”, har varit en viktig livsregel för Liikanen. “Frågor berättar att du har ett öppet sinne och värdesätter andra.”
Studia Granialia som hör till Finlands 100 -årsfestprogram arrangerades av GraniWorks som är ett andelslagslikande företag vid Kauniaisten lukio. GraniWorks är en del av gymnasisternas businesskola, som är en del av gymnasiets studiehelhet i ekonomi och företagande.
Översättning:Sonja Hellman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *