| - Historia

Så mycket historia

Det finns en byggnad i Grankulla som är sprängfylld av historia. Det är Grankulla samskolas gamla byggnad, sedan 1972 omvandlad till ungdomsgård.

Grankulla befolkades snabbt efter grundläggandet i mars 1906. Nybyggarna, de flesta svenskspråkiga, hade barnrika familjer. Föräldrarna insåg behovet av en skola. Det första mötet hölls i december 1906 och skolan inledde sin verksamhet med 11 elever i september 1907 i en villa vid järnvägen. Man räknade med mera elever från orter längs järnvägen.

Föräldrarna fortsatte sitt arbete. Stadgar skrevs i september 1907 för en skolförening som skulle äga skolan. Senaten godkände i mars 1908 anhållan om att upprätthålla en samskola. Då man insåg att skolan behövde en egen byggnad bildade man ett aktiebolag för finansieringen. Ab Grankulla, som grundat orten, donerade en tomt vid nuvarande Stationsvägen 9-11. Arkitekt Waldemar Aspelin skickade in ritningar och i september 1909 stod skolan färdig. Byggnadskostnaderna var 38.383 mk och 16 penni.

Skolan blev snabbt för liten. Grankullaarkitekten Alarik Tavaststjerna ritade en tillbyggnad som stod färdig 1912. Den innehöll en gymnastiksal. Den kom att spela en stor roll under de kommande decennierna. Den blev hela ortens samlingspunkt.
1910-talet blev ett mycket händelserikt decennium i Grankulla. Tiden präglades av stora oroligheter men ändå fortsatte Grankulla att växa. Ett samhällsfullmäktige började fungera och mötena hölls i samskolans gymnastiksal. Föreningar grundades och medlemmarna ordnade konserter, basarer, matinéer osv i salen. I flera år höll Metodistförsamlingen gudstjänster där i väntan på den egna kyrkan, färdig sommaren 1917 vid Kyrkovägen.

Elevantalet växte hela tiden. 1916 ritade arkitekt Eliel Saarinen, vars barn var elever i skolan, en tillbyggnad mot väster. Den förverkligades aldrig. Antagligen kom inbördeskriget emellan. Skolan fick i stället tilläggsutrymmen i Villa Odenwall som efter kriget köptes av Grankulla.
En stor händelse i skolans historia var Alexander Kerenskijs besök 16 april 1917. Han skötte sin hälsa på Bad Grankulla (Kauniala i dag). I skolan och ute i det lilla samhället Grankulla imponerade han stort, denna Rysslands nya ledare.

Under vintern 1918 stängdes skolan från och med februari på grund av inbördeskriget. Det röda gardet använde skolan som sjukhus. Grannvillan Villa Odenwall togs som högkvarter där gardet bland annat förhörde folk. Under krigsåren 1939-44 användes skolan för olika militära ändamål.
När fredstider kom fortsatte skolan sin undervisning. Då man började diskutera grundskolan i Grankulla under 1960-talet insåg man att den gamla skolbyggnaden inte skulle klara av ett stort antal nya ämnesrum. Grundskolan infördes 1977. Den gamla skolan byggdes om till ungdomsgård och fick skyddsbeteckning i detaljplanen. Med grundskolreformen övergick den gamla privatskolans alla byggnader (tex även Klostret vid Kavallvägen 14) till kommunen.

Från 1972 har ungdomsgården fyllts av svensk- och finskspråkiga barn och ungdomar. Den gamla gymnastiksalen har tagit emot disco-unga, barnteaterföreställningar, kurser i jazz-dans och pop-konserter. Huset har haft café, biljardrum, mötesrum för ungdomsföreningar och under senare år aktiviteter för invandrare.
Den gamla skolan, ungdomsgården har anpassat sig till tiden. I dag är det långt till 1909 men huset står kvar, synligt och mitt i byn. Lokalhistoriskt är det vårt viktigaste hus.

Källor: Grankulla samskola 1907-1957, skriven av rektor Magnus Hagelstam, utgiven 1957.

Obs! Texten korrigerad. Huset har fungerat som ungdomsgård sedan 1972.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *