| KAUPUNKI - STADEN

Företagarnas ordförande: Låt inte andra plocka russinen ur kakan

Om tio år vill Grankulla Företagares ordförande Kia Katarina Järvinen se en livskraftig och självständig Grankulla stad. Hon vill se ett färdigt centrum och ett färdigbyggt stadshuskvarter. Nu väntar företagarna närmast på att köpcentret ska invigas.

 

En ändring av stadsplanen kring stadshuset och en satsning på en stadsmässig bostadsproduktion är en enligt Järvinen ett steg i rätt riktning.

– Om planeringen drar ut på tiden blir vi ohjälpligt efter i utvecklingen och andra plockar russinen ur kakan. Utan större dramatik skulle jag säga att det till och med i långa loppet kan handla om hela stadens existens som en enskild aktör, säger Kia Katarina Järvinen.

Hon påpekar att hon som företagarföreningens ordförande förbundit sig till att främja företagandet. Därför är hon för en ändring av planen.

– Ändringsutlåtandet för detaljplanen för stadshuset och den tillväxt den som följer måste påverka företagarna i hela ekonomiområdet kring Grankulla positivt. Som taleskvinna för företagarna vore det ansvarslöst att inte vara med och främja utvecklingen som även för företagarna innebär större förutsättningar att verka.

– För att småhusområdet som omringar staden ska kunna behållas glest är det mera än förnuftigt att koncentrera byggandet av höghus till ett område där det redan finns likadana bostäder.

Vad är du rädd för att ska hända om planen inte genomförs?

– Det finns ingen glaskupa över Grankulla. Som Esbos “sylten i bullen” finns vi i centrum av en dynamiskt och målinriktad växande storstad som bankar på våra gränser. I Kera, alltså alldeles i grannskapet, byggs inom de närmaste åren en helt ny, även marknadsförd som en kolneutral, stadsdel för 14 000 invånare med service och mycket mångsidiga bostäder. För unga vuxna barnfamiljer som även Grankulla fikar efter är det här ett mycket beaktansvärt alternativ. Intill järnvägen precis som vi.

Är utkastet som nu diskuteras bra, eller vill du ha förändringar?

– De planerade trafikarrangemangen måste jag ännu lägga mig in i. Att tala om “ormhuset” är jag inte speciellt förtjust i. Det finns ormhus i djurparker. Att huset sträcker ut sig som ett band tycker jag är fint. Att det blir ändringar är klart, men jag hoppas att husets karaktär bibehålls och att det inte blir en torso. Om jag här och nu fick placera en punkt på ritbordet så vore det den åtta våningar höga delen mot Dalvägen. Den ser ut om om den lagts dit, som en extra bit.

Hur vill du att staden ska se ut om 10 år?

– Jag hoppas att jag om tio år ser en livskraftig och självständig stad. Jag vill se ett färdigt centrum och ett färdigbyggt stadshuskvarter. Jag vill se köpcentret som en helhet även för fasadens del och på båda sidor av Grankullavägen en mångsidig och lönsam förtagsverksamhet. Dessutom hoppas jag på bra skötta idrottsplatser och en fungerande kollektivtrafik. På det stora hela en likadan stad som vi har nu.

Under invånarkvällen i Nya Paviljongen i januari säger Järvinen att det för henne klarnade att motståndarna motsätter sig en förändring på bredare bas än att stadshuset rivs och området byggs ut.

– Jag fick intryck av att inget får förändras i Grankulla.

Förstår du kritiken som riktas mot projektet?

– Det är klar att jag förstår. Det vore onaturligt om ett så stort och synligt byggprojekt inte skulle väcka passioner och känslor. Det tog lång tid även för mig innan jag förstod att det inte bara handlar om vad som går förlorat, utan snarare om vad som kommer i stället. I det skedet vann förnuftet över känslorna och jag började se byggprojektet som en möjlighet, inte som ett hot.

Det nya köpcentret öppnar i maj. Vad betyder det här för staden och företagarna?

– Den nya delen av köpcentret är litet som en börsaktie. Det har redan på förhand laddats upp stora förväntningar på att det ska lyckas. Öppningen sker under samma månad som Granidagen firas. En populär början är garanterad. Först på hösten kan vi mäta hur det nya konceptet lockar kunder.

Enligt Järvinen är Grankulla stad mycket företagsvänlig.

– Det här är inte en betald reklam. Jag har länge följt beslutsfattandet i staden nära och det här min personliga åsikt. Mycket händer i bakgrunden och staden lyssnar på företagarna.

Kan staden göra något som underlättar företagarnas liv? Vad har du för hälsningar till beslutsfattarna?

– Vi har en gemensam kontaktgrupp med staden som möts flera gånger per år, senast i januari. Företagarnas hälsningar till beslutsfattarna går fram utan mellanhänder.

Vad har du för hälsningar till stadsborna, kunderna?

– Låt staden utvecklas, lita på beslutsfattarna. Det är ni som valt dem. Uppskatta företagsverksamheten. Utnyttja de tjänster som företagarna erbjuder. Sköt alla inköp som ni kan i Grani. Jag vet att det saknas en stor del butiker och service. Tipsa mig om vilken service ni saknar via adressen toimisto@kauniaistenyrittajat.fi. Jag kan starta: Skomakare, hälsokostaffär, bok- och/eller pappershandel, listar Kia Katarina Järvinen.

 

Kia Katarina Järvinen har suttit i styrelsen för Grankulla Företagare sedan år 2011. Hon har varit vice ordförande i 4 år och är nu inne på sitt andra år som ordförande. Hon bor Grankulla, men jobbar i Olars.

– Den verkliga tvåspråkigheten i vår lokalförening har varit en positiv överraskning. Jag får hela tiden utmana mig själv med svenskan och jag gör det gärna. Ordförandeskapet är på det viset för mig också ett språkbad.

Övriga med medlemmar i Grankulla Företagares styrelse: Charlotta Lemström, vice ordförande, Ilkka Hyövälti, Jonna Karvonen, Jyri Laitinen och Heikki Salmi.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *