| KAUPUNKI - STADEN

5 frågor om Villa Breda

Nya Villa Breda öppnar sina dörrar i september, aningen försenat på grund av en vattenskada. Finslipningen av byggnaden är i full gång och nu inleds även rekryteringen av personal. Vi ställde några frågor till tre av de ansvariga.

Rekryteringen av personal till servicecentret och vårdboendet inleds i vår. Hur många nya kommer att rekryteras?

– Till vårdhemmet och servicecentret kommer sammanlagt cirka 20 personer att rekryteras, säger servicecentrets förman Marianne Ekholm.

Anna-Katriina Siivonen, vårdhemmets förman (från vänster), Marianne Ekholm, servicentrets förman, Pirkko Myyryläinen, som jobbar inom dagsverksamheten och Saila Helokallio, verksamhetsledare vid Villa Bredas servicecenter. Här fotograferade i Villa Bredas nya gym.

Vilken typ av personal handlar det om?

–  Vårdhemmet rekryterar närvårdare, sjukskötare och anstaltsbiträden och servicecentret behöver några nyrekryteringar till olika arbetsuppgifter. Förutom anställd personal hoppas vi få många frivilliga med i verksamheten på olika sätt, säger hon

Har ni några speciella krav när det gäller de som anställs, t.ex kring språkkunskaper?

– Till vårdhemmet söker vi anställda som brinner för äldrevården, sådana som vill se till att de äldre har en bra vardag. Det är bra om vi får tvåspråkiga sökande, men för oss räcker det även att arbetstagaren vill lära sig och fungera på de boendes egna modersmål, säger Anna-Katriina Siivonen, vårdhemmets förman.

Vilka är de största utmaningarna inför öppningen av nya Villa Breda?

– En lyckad rekrytering är en stor sak och en förutsättning för att få i gång verksamheten vid vårdhemmet. På servicecentrets sida ligger utmaningen och möjligheten i att få olika aktörer att börja använda lokalerna, det vill säga att verkligen få liv och rörelse i huset, säger projektchef Minna Koskinen.

Eftersom byggnaden fortfarande inte har överlåtits kunde KG vid sitt besök inte fota överallt, men så här ser i alla fall den nya restaurangen ut.

Har intresset för serviceboendet med heldygnsomsorg vid Villa Breda varit stort?

– Förfrågningar per telefon kommer så gott som varje vecka till olika tjänstemän inom äldreomsorgen, säger Marianne Ekholm.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *