| KAUPUNKI - STADEN

Ny strategi gör staden kolneutral

Stadsfullmäktige har godkänt en ny strategi för Grankulla. Den nya strategin godkändes av stadsfullmäktige på måndagskvällen (12.3). Målet är att Grankullaborna ska vara Finlands nöjdaste kommuninvånare och siktet är bland annat inställt på ett kolneutralt Grankulla år 2035.

 

Nyland har ställt som mål att vara kolneutralt senast år 2035 och bland annat Helsingfors och Vanda har ställt samma mål i sina strategier. Esbo ska vara kolneutralt redan år 2030.

– Det var på tiden också för Grankulla att ställa upp ett klart mål för kolneutralitet. Eftersom vi vet hur tufft det kommer att vara att uppnå målsättningen, så höll vi oss till samma mål som Nyland, Helsingfors och Vanda, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

 Han säger att Grankulla definierar målet på ett sätt som motsvarar allmän praxis i Finland.

– I praktiken betyder det att vi siktar på att år 2035 producera högst så mycket koldioxidutsläpp som våra skogar och grönområden kan binda, säger han.

Kräver olika åtgärder

Det krävs flera olika åtgärder och samarbete för att nå målet. Eftersom Grankulla saknar industri kommer utsläppen främst från uppvärmning av hushåll och trafiken.

Bäst effekt uppnås enligt Masar om Fortum övergår till kolneutrala eller mera miljövänliga bränslen för fjärrvärmen. Bolaget har ett mål för det här som enligt honom ger den allra största effekten också i Grankulla.

Staden ska enligt honom även se till att fastigheterna blir mera energisnåla.

– Ett gott exempel på detta är Villa Breda, som både utnyttjar bergvärme och solkraft, säger han.

Dessutom ska staden genom planläggning och andra lösningar locka stadsborna att gå, cykla och använda kollektivtrafik.

Fokus på invånarna

Målet för strategin för åren 2018-2022 är en aktiv, levnadsglad och samarbetsinriktad stad. Ett delaktighetsprogram ska se till att fokus ligger på invånarna och deras åsikter. Även en sund ekonomi betonas. Kommunalskattesatsen ska enligt strategin ligga på högst 17 procent.

I strategin betonas även en levande tvåspråkighet med jämställda tjänster på båda språken.

Läs mera:

Grankulla stadsstrategi – STF 12032018 (pdf) (1.1 MB)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *