| KAUPUNKI - STADEN

Gymnastiken pop, men även handarbetet lockar

Gymnastik och yoga hör till favoriterna på medborgarinstitutet i Grankulla, men även handarbetet lever och mår bra, enligt rektor Roger Renman.

En grupp aktiva kvinnor möts en gång i veckan på porslinsmålarkursen på Petra. Den kära hobbyn har ofta följt med i många år, men nu vill damerna också ha unga med.

– Vi vill alla ha unga med så att det här kan fortsätta, för att hobbyn inte ska dö ut, säger Satu Malinen.

Satu Malinen trivs på kursen.

Sinikka Pietilä har verkat som lärare i 22 år. Hon leder också kortare, t.ex tre dagars kurser, som nu lockar 17 deltagare. Även söndagskurser ordnas och där deltar även yngre, men till dagskurserna är det inte lätt att få nya deltagare.

– Kurserna ordnades tidigare på kvällar och det är klart att vi kunde överväga att återgå till det, säger Pietilä.

Både Satu Malinen och Sinikka Pietilä tror ändå på en framtid för handarbetet.

– Jag tror att allt man gör med händerna kommer tillbaka. Alla vill inte göra det här hela tiden, skrattar Pietilä och visar hur man leker med telefonen.

“Handarbete intresserar alltid”

Läraren Sinikka Pietilä (t.h) tror på en framtid för handarbetet.

Även Petras rektor Roger Renman tror på en framtid för handarbetet.

– Trots att föremål kan tillverkas industriellt har människan ett behov av att få utlopp för sin kreativitet. Behovet syns i tiotusentals år gamla grottmålningar lika mycket som i föremålen som skapas på medborgarinstitutets kurser.

Institutet tar gärna emot förslag till nya kurser, så vem som helst har möjlighet att påverka kursutbudet.

– Vi har alltid dörren öppen för kommuninvånarna att komma med nya idéer. Barbershop-kören, den öppna konstsalongen och kursen i portugisiska är exempel på idéer som kommit från kommuninvånare. Under de 16 år jag själv jobbat i medborgarinstitutet har vi prövat på det mesta. Alla i personalen har jobbat här länge och har en bra känsla för vad som kan lyckas. Vi följer konstant med trender i samhället och strävar efter att vara föregångare, säger Roger Renman.

Petras kurser intresserar

Och Petra är populärt. Antalet kursdeltagare har tredubblats sedan slutet av 2000-talet.

Alster producerade på kursen. Här Anja Mertaniemis mockakoppar…

– Antalet timmar har fördubblats sedan 2000-talet. Den stora tillväxten har skett under åren 2014-17. Efterfrågan på kurser i yoga och gymnastik har exploderat, säger Renman.

Tillväxten i verksamheten har finansierats av studerandena själva då antalet kursdeltagare stigit.

– Att ha ett eget hus där man kan ha aktivitet från morgon till kväll har varit mycket betydande för deltagarantalet. Man kan säga att det i och runt Grankulla är mycket trendigt att studera i Petra och att huset fungerar som en samlingspunkt.

Eftersom Petra har så mycket kurser för barn så är medborgarinstitutets största åldersgrupp de facto 6-10-åringar.

– Tonåringar i gymnasieåldern finns det inte så mycket bland studerandena, men efter det så börjar antalet studerande stiga för varje åldersgrupp. Det finns mycket studerande i 30-årsåldern och sedan

… och här Pirjo Nymans ekorre, Marina Uusitalos fjärilar och Eila Antilas vas.

så stiger intresset för varje årtionde tills det når sin topp bland 60-åringarna. Den minsta åldersgruppen är 90-åringarna som endast är 5 till antalet, säger Renman.

Hur har digitaliseringen påverkat er?

– Digitaliseringen har påverkat många saker. Vårt program kommer på nätet ett par månader innan pappersbroschyren delas ut. Förr i tiden skickades pappersräkningar till alla, men nu kan man beställa våra fakturor till sin nätbank eller betala genast då man anmäler sig, också med ePassi eller Smartum-saldo. De gamla whiteboarden och videokanonerna i klassrummen har ersatts med stora tv-skärmar och PC:na har bytts ut till iPads. De fasta strukturerna med sina ormbon av kablar har bytts ut mot mobila, trådlösa lösningar, konstaterar Renman.

 

 

Vilka kursnyheter har ni för nästa höst?

– Många nya gymnastikkurser börjar i Villa Breda efter att huset öppnar. Vi kommer också att ha nya kurser i voicefulness, mindfulness, improvisationsteater, vävning, lapptäcken, äggskalsmosaik, kundaliniyoga, etc. listar rektorn.

Nu ser det också ut som om kärntruppen fortsätter på porslinsmålarkursen och det blir en kurs också på hösten, men Satu Malinen vill ändå sända hälsningar till de yngre:

– Kom med och förverkliga dina idéer på porslin. Det här är ett intressant material, säger hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *