| KAUPUNKI - STADEN

Gatudamm problem också i små städer

Luftkvaliteten har mätts av Helsingforsregionens miljötjänster HRM i Grankulla under våren och stadens miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt har nu fått konstaterade att gatudamm även kan vara ett småstadsproblem som bör tas på allvar.

– Överlag är luftkvaliteten i Grankulla bra, men nu i april hade vi under en period speciellt på morgnarna under rusningstid extremt höga halter av småpartiklar här i centrum. Detta inföll under den värsta sk. gatudammsperioden och luftkvaliteten var då dålig i hela huvudstadsregionen.

Mätstationen finns i korsningen av Tunnelvägen och Grankullavägen. Gatudammet består enligt miljöchefen till största delen av sk. inandningsbara småpartiklar (storlek mindre än 10 µg/m3) som uppstår då sandningsgrus mals ner under vintern samt lossnade partiklar från asfaltytor och däck.

– Här i centrum har även de olika byggarbetena delvis bidragit till en ökad mängd dammpartiklar.  Då vägytorna torkar upp, får trafiken dammpartiklar att virvla upp och förorsaka problem.

Är du överraskad?

– Jo. lite. I Grankulla putsas och tvättas gatorna rätt effektivt efter vintern, men i april hade vi en period med mycket lite nederbörd, dagar av inversionstillstånd med svaga vindar samt nattfrost som bidrog till att dammhalterna var högre än vanligt. De låga temperaturerna kvälls- och nattetid ledde till att staden p.g.a risk för halka inte kunde tvätta gatorna lika effektivt som vanligt.

Enligt henne har det varit nyttigt att konstatera att gatudamm även kan vara ett småstadsproblem som bör tas på allvar.

– De senaste tio åren har man här i huvudstadsregionen genom en gemensam handlingsplan för luftvården jobbat med att förbättra luftkvaliteten bla. genom preventiva åtgärder samt genom att utveckla gemensamma arbetsmetoder.  

Hur ligger Grankulla till jämfört med läget i övrigt i huvudstadsregionen och jämfört med andra mindre städer?

– Grankulla har ok luftkvalitet, men även här gäller det att se upp då det gäller utsläpp från trafik och eldning (främst vintertid).

Vad har du för tips till Grankullaborna för att få en bättre luftkkvalitet?

– Åk kollektivtrafik, gå och cykla mera. Välj en bil med små utsläpp och förvärm bilens motor då temperaturen sjunker under + 5 grader. Om möjligt, byt ut nabbdäcken mot friktionsdäck. Byt till sommardäck genast då det ur trafiksäkerhetssynvinkel är möjligt. Använd alltid ren och torr ved då du eldar i öppna spisar eller kakelugnar, säger Anna-Lena Granlund-Blomfelt.

 

LÄS MERA:

https://www.hsy.fi/sv/invanare/luftkvalitet/Hufvudstadsregionen/Sidor/flyttbar-esbo.aspx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *