| KAUPUNKI - STADEN

Grankulla konstskola fyller fyrtio

Grankulla konstskola var Finlands första konstskola. Nu fyller skolan fyrtio år och det firas med flera utställningar under året. Temat för jubileumsåret är FÖRR – NU – STRAX.

– Temat rör sig på tre nivåer – det binder ihop förfluten tid, nutid och framtid.

Det för samman upplevelser, föreställningar och tolkningar – i bilder och också i form av historier, säger konstskolans rektor Hannamaija Heiska.

Jubileumsårets första evenemang är en retrospektiv elevutställning från 1978 – 2017. Vernissage för ENNEN – FÖRR ordnades den 19.4 i stadshuset och utställningen är öppen fram till torsdagen den 17.5.2018.

Talkoanda då skolan grundades

Grankulla konstskola grundades år 1977 och den första terminen började hösten 1978. Skolan grundades i talkoanda för att fylla den lucka som uppstod då bildkonstundervisningen blev nedmonterad som följd till att skolsystemet förändrades på 1970-talet. Då försvann 70-85 procent av bildkonstlektionerna i skolan, uppger skolan.

Medlemmar vid grundandet av konstskolan var bl.a kultursekreteraren i Grankulla, Clara Palmgren, samt bildkonstläraren Pirkko Pohjakallio, sjukskötaren Eeva Airaksinen, bildkonstnären Catharina Ryöppy och Maria Laukka. Inom kort kom också fotograf-bildkonstlärare Irma Rauhala med. Rauhala arbetade först i skolans styrelse och som ordförande för understödsföreningen, senare som lärare och rektor för skolan. Rauhala var rektor i 32 år, 1981-2013.

Tvåspråkig skola

I dag fungerar Grankulla konstskola enligt Hannamaija Heiska som en livskraftig läroanstalt för barn och unga från Grankulla och grannkommuner. Den ger grundläggande konstundervisning enligt den allmänna lärokursen i konst. Skolan är tvåspråkig.

– Undervisningen baserar sig på den lokala läroplanen som är utarbetad av skolan och som följer de nationella grunderna för läroplanen och som Grankulla stads kulturnämnd har fastställt, säger Hannamaija Heiska.

Årligen studerar 170-200 barn och unga i konstskolan. De är 4-18 år gamla. Man kan välja mellan finsk- och svenskspråkig undervisning. Konstskolan har inga inträdesprov, utan alla villiga är välkomna. Hela undervisningshelheten tar cirka 10 år och den täcker ett mångsidigt spektrum av bilduttryck med en pedagogik som tar olika åldersgrupper i beaktande. Till slut får eleven ett avgångsbetyg från konstskolan.

 

Utställningar och evenemang under jubileumsåret:

ENNEN – FÖRR 20.4.–17.5.2018. Jubileumsårets första evenemang är en retrospektiv elevutställning från 1978 – 2017.

NYT – NU 14.9.–11.10.2018. Jubileumsårets andra utställning i september är en aktuell elevutställning. Vernissagen för den här utställningen hålls i samband med konstskolans födelsedagsfest i stadshuset.

KOHTA – STRAX. Före årsskiftet sätts ihop ännu en utställning: STRAX, som behandlar framtidens konstskola och framtidens konst så som vi föreställer oss den. I samband med utställningen STRAX har konstskolan öppet hus i sina egna lokaler.

Under jubileumsåret publiceras också en rikligt illustrerad och informativ historik om Grankulla konstskola ”KONSTIS – 40 ÅR UNG! Grankulla konstskolas historia från 1977 till 2017.” Historiken kan köpas till självkostnadspris i höst.

Läs mera:
http://www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *