| KAUPUNKI - STADEN

Huvudstadsregionen motsätter sig landskaps- och vårdreformen

Regionens fyra stadsfullmäktige sammaträdde till ett gemensamt diskussionsmöte i Vanda 15.5.

Där behandlades ett utlåtande som beretts i samråd. Utlåtandet säger att landskaps- och vårdreformen har många skadliga effekter på de växande städernas ekonomi, tjänster och investeringsförmåga, och den beaktar inte huvudstadsregionens särdrag. Stadsfullmäktige i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla konstaterar som sitt gemensamma utlåtande att den landskaps- och vårdreform som är under behandling i riksdagen inte i tillräcklig grad fullföljer de mål som satts upp för den och att förslagshelheten inte bör godkännas i föreslagen form.

– Vi ställer oss bakom konstaterandet att landskaps- och vårdreformen inte i tillräcklig stor utsträckning uppfyller de målsättningar man ställt den. Reformen har en skadlig effekt på de växande städernas ekonomi, service och investeringskapacitet och tar inte i beaktande huvudstadsregionens särdrag, sade stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi på städernas gemensamma möte i Vanda på tisdagen.

Alla fullmäktige godkände utlåtandet i samma form, i Esbo med rösterna 49-24, i Vanda med rösterna 48-16 och i Helsingfors med rösterna 79-3. I Grankullas fullmäktige var beslutet enhälligt.

Utlåtandet sänds nu vidare till riksdagen

Läs mer om fullmäktiges beslut och stadsstyrelseordförandens tal på www.grankulla.fi

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *