| YLEINEN - ALLMÄN

Inga stadscyklar till Grankulla

Det blir inga stadscyklar i Grankulla. Bo-Christer Björks (SFP) motion behandlades av fullmäktige på måndagen (14.5).

Samhällstekniken i Grankulla har fört diskussioner med Stadsteknikcentralen i Esbo om stadscykelsystemet och om att eventuellt utvidga det till Grankulla. I diskussionerna framkom det tydligt att stadscykelnätverket måste vara tillräckligt vidsträckt och enhetligt för att uppnå god kvalitet och kostnadseffektivitet.

– Ett nätverk som eventuellt placeras i Grankulla ligger alltför långt ifrån det kommande nätverket i Alberga för att fungera på ett ändamålsenligt sätt. Tidigare försök i Esbo har visat att ett litet och isolerat nätverk inte uppnår de önskvärda användarantalen och det blir heller inte kostnadseffektivt, konstaterar fullmäktige i sitt svar till motionsställarna.

Motionen hade undertecknats av Björk och 27 andra fullmäktigeledamöter. Enligt information från Esbo är kostnaderna för 1 cykelstation och 10 stadscyklar ca 74 000 euro/avtalsperiod (8 år). Det här innebär att ett fungerande nätverk skulle kosta flera hundra tusen euro för Grankulla stad.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *