| KAUPUNKI - STADEN

Simma går bra i Gallträsk, men inte speciellt uppfriskande

Kaunis Grani fick en läsarfråga om huruvida det går att bada i Gallträsk i sommar. Staden upprätthåller enligt Anna-Lena Granlund-Blomfelt ingen officiell badstrand vid Gallträsk och följer således inte upp den hygieniska vattenkvaliteten i sjön.

– Eftersom det sedan 1970-talet inte har letts avloppsvatten till sjön, torde dock inte enstaka dopp i sjön vara någon hälsorisk. Noteras kan dock att vattnet är relativt humushaltigt och bottnen nära stränderna är rätt dyiga och den uppfriskande effekten kanske uteblir om man tar sig ett dopp i sjön, säger hon.

Staden undersöker årligen den kemisk-fysikaliska vattenkvaliteten i Gallträsk och glädjande nog har kvaliteten enligt miljöchefen förbättrats avsevärt efter att sjön sugmuddrades i början av 2010-talet.

– Utgående från de totala näringsämnes- och planktonmängderna klassas sjöns vattenkvalitet i dag som god-utmärkt. Undersökningarna av vattenkvaliteten i sjön har gjorts sporadiskt sedan 1950-talet och under 2010-talet har man årligen undersökt vattenkvaliteten i sjön. År 2015 godkände den dåvarande samhällstekniska nämnden en skötsel- och undersökningsplan för Gallträsk. Planen innehåller åtgärder så som kontroll av vattenkvaliteten, plankton- och växtlighetsundersökningar, provfiskning samt avlägsnande av vattenväxtlighet.    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *