| KAUPUNKI - STADEN

Nu är alla tjänster för äldre under samma tak

De första boende från Villa Anemone flyttade in i Villa Bredas nya vårdhem i slutet av augusti och de sista flyttar in inom september månad. Då är all äldrevård och service för äldre i Grankulla under ett och samma tak.

I Grankulla kan man nu leva upp till ”aging in place”-principen. På Villa Breda finns nämligen servicecentret för äldre, hemsjukvården och vårdhemmet för de sista åren.

– När servicebehovet ökar behöver du inte flytta utan du får mer tjänster, säger äldreomsorgschefen Anja Kahanpää.

Äldreomsorgschefen Anja Kahanpää (t.v.) och chefen för vårdhemmet Villa Anemone Anna Siivonen, som byter jobb i september.

Sedan när man inte mer klarar sig hemma är det naturliga steget att flytta in från öppna sidan till vårdhemmet med dygnet-runt-vård.

Kahanpää och chefen för vårdhemmet Anemone Anna Siivonen har dessutom som mål att de boende och klienterna på sikt ska vara bekanta med hela personalen bland annat genom arbetsrotation och gemensamma inhoppare.

– Det här ger ju möjligheter till omväxling även för personalen, påpekar Siivonen.

De äldre som behöver vård dygnet runt har fått flytta ett antal gånger de senaste åren och det har varit lite tungt, även om de flesta klarat det bra.

– Först har du flyttat in på äldreboendet i Villa Breda, sedan till ett tillfälligt boende och nu går flytten tillbaka till Villa Breda.

Det är ju inget man hoppas på för någon, säger Kahanpää.

Familjerum på vårdhemmet

Det nya vårdhemmet har 60 platser, majoriteten är för permanent vård och en del för korttidsvård så att till exempel anhörigvårdare får hålla ledigt. Det är beläget i den nya flygeln av Villa Breda och består av fyra grupphem i två våningar.

Det flesta klientrummen är enkelrum men det finns också familjerum, det vill säga det finns en dörr mellan två rum så att ett par kan bo tillsammans.

Hur får man en plats i Villa Breda?

– Det är behovsprövat, säger Anja Kahanpää.

Det vill säga det dags att flytta till äldreboendet när vårdbehovet är dygnet runt.

I personalrekryteringen har man varit mån om att få svenskspråkig personal till Villa Breda.

– Det kommer en del svenskspråkiga vårdare och flera som kan svenska för vardagsbehov, lovar Siivonen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *