| YLEINEN - ALLMÄN

Bensow öppnade dörrarna i nyrenoverad villa

Stiftelsen Bensow höll öppet hus i nyrenoverade Villa Solhaga på Gräsavägen 1 den 3.10. Huset fungerar bl.a. som stiftelsens nya högkvarter. Styrelsen leds numera av Johan Hjelt och styrelsens förberedande organ Verksamhetsutskottet, leds av Annika Stadius. Som sektoransvariga på stiftelsen jobbar Maj Estlander (barnskydd) och Andréa Sjöström (småbarnspedagogik). Vi ställde 5 frågor till den nya ledningen. Läs svaren här.

Hur ser stiftelsen på framtiden – vad vill ni satsa på?

Vi vill utvecklas till en etablerad aktör inom den förebyggande barnskyddsverksamheten i Svenskfinland, där kriterierna för val av våra verksamhetsprojekt kommer att vara att de effektivt når utsatta barn i behov av särskilt stöd och möjliggör tryggande av deras uppväxtvillkor. Beträffande småbarnspedagogiken strävar vi efter ett fortsatt gott samarbete med Grankulla stad, för att även i framtiden räknas som en beaktansvärd producent av tjänster inom småbarnspedagogiken

Systrarna Agneta Nordling (t.v), Grankulla,
och Birgitta Lamb (t.h), numera Oregon, USA,
har som barn bott i Villa Solhaga och passade på att besöka huset då Maj Estlander och Bensow höll öppet hus.

Stiftelsen har fått tillbaka sin allmännyttiga status vilket betyder att Bensow slipper betala skatt på avkastningen från sin värdepappersportfölj. Vad betyder detta för er?

Avkastningen på stiftelsens tillgångar har i sin helhet använts för stiftelsens egen verksamhet till förmån för barn och unga. Under senare år har man dessutom bistått det förebyggande barnskyddet genom betydande penningunderstöd till aktörer på området, såsom Barnavårdsföreningen och Rädda Barnen. Beskattningen har inneburit ett direkt avdrag från denna allmännyttiga verksamhet. Nu kan avkastningen i sin helhet igen kanaliseras till stiftelsens kärnverksamhet.

Ska verksamheten finnas enbart i Grankulla och Barösund där lägerverksamheten drivs?

Verksamheten för småbarnspedagogiken bedrivs i Grankulla men beträffande den förebyggande barnskyddsverksamheten så vill vi nå hela Svenskfinland.

På vilket sätt kommer Grankullaborna att lägga märke till era satsningar i framtiden?

Den småbarnspedagogiska verksamheten är redan etablerad och välkänd och vi jobbar vidare för att den skall hålla lika hög kvalitet och standard som förut. Inom det förebyggande barnskyddet kommer vi bl.a. att ordna fortbildningar och seminarier som förhoppningsvis lockar branschfolk inom social- och hälsovården såväl som Grankullabor. Vi är även öppna för att stöda olika lokala evenemang till förmån för barn- och ungdomar.

Johan Hjelt.

Villa Solhaga är nu grundrenoverad. Kommer ni att hyra ut villan till föreningar och andra intresserade?

En eventuell uthyrning kan komma ifråga, såvida föreningen eller den intresserade har ett evenemang eller verksamhet som går att knyta till vår stadgeenliga verksamhet. Villa Solhaga inrymmer utrymmen för stiftelsens administration, inklusive arbetsrum och samlingsutrymmen för vår egen personal. Vår nya verksamhet är under utveckling, så vi måste ännu lite följa med och planera framtida uthyrning av utrymmen omkring den. För tillfället inhyser vi Ice Hearts’ svenskspråkiga grupp i huset. Man kan dock alltid höra sig för om man är ute efter utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet, så kan vi se om vi kan lösa det på något sätt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *