| - KULTUREN

En föregångare fyller 40 år

En följd av skolreformen på 1970-talet var att 70 procent av bildkonstlektionerna försvann från skolorna. Privata bildkonstskolor för barn och unga grundades för att fylla den lucka som uppstod och först ut var Grankulla konstskola år 1978.

 

– Medlemmarna i gruppen som grundade skolan noterade i sitt beslut att skolan ska verka parallellt med utbildningen i grundskolan. De ville alltså att utbildningen skulle vara en parallell verksamhet, inte kompletterande, säger skolans nuvarande rektor Hannamaija Heiska.

Rektor Hannamaija Heiska bland konstverken på utställningen i stadshuset.

Konstskolans 40-årsjubileum har i år firats på många sätt. Den 4 oktober var det vernissage för jubileumsutställningen och samtidigt utkom också en bok om skolan.

– Bildkonstskolorna tog då de grundades modell av musikinstituten, men utbildningen i konstskolorna är till sin natur annorlunda. Vi lär också ut olika tekniker för visuella uttryckssätt och konsthistoria, men utgångspunkten har redan från början varit mera forskande och individinriktad, säger hon.

I konstskolorna är utbildningen friare än i musikinstitut, men i framtiden ska de studerande kunna göra ett slutarbete om de så vill.

– Nu när vi går över till den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar kan eleverna göra ett slutarbete. Den nya läroplanen godkändes i somras och nu går vi stegvis över till det nya systemet, säger hon.

170-200 elever

Här ett konstverk av Kirsti Härkönen…
…och här ett av Ella Malmelin.

 

 

I dag fungerar Grankulla konstskola enligt rektorn som en livskraftig läroanstalt för barn och unga från Grankulla och grannkommunerna, även om elevantalet just nu något jämnats ut, till och med sjunkit en aning.

 

Heiska påminner om att det på 1970-talet inte fanns internet, sociala medier och annat som konkurrerade om ungdomarnas uppmärksamhet, men visst finns fortfarande ett stort intresse för skolan och hon vill gärna utvidga verksamheten.

– Vi borde ha fler utrymmen för att kunna erbjuda fler kurser på rätt tid, dvs. när skolorna slutar eller kl. 17 då föräldrarna kan skjutsa barnen, säger Hannamaija Heiska som varit rektor sedan 2013.

Nu studerar 170-200 barn och unga årligen i konstskolan som är tvåspråkig. Konstskolan har inga inträdesprov, utan alla är välkomna.

Skolan ordnar också evenemang för andra än sina elever. Under höstlovet fanns det t.ex. möjligheter att bekanta sig med många olika konstformer.

 

Läs mera:

Talkoanda då skolan grundades

Grankulla konstskola grundades år 1977 och den första terminen började hösten 1978.

Medlemmar vid grundandet av konstskolan var bl.a kultursekreteraren i Grankulla, Clara Palmgren, samt bildkonstläraren Pirkko Pohjakallio, sjukskötaren Eeva Airaksinen, bildkonstnären Catharina Ryöppy och Maria Laukka. Inom kort kom också fotograf-bildkonstlärare Irma Rauhalamed. Rauhala arbetade först i skolans styrelse och som ordförande för understödsföreningen, senare som lärare och rektor för skolan. Rauhala var rektor i 32 år, 1981-2013.

Årligen studerar 170-200 barn och unga i konstskolan. De är 4-18 år gamla. Man kan välja mellan finsk- och svenskspråkig undervisning.

Under jubileumsåret publiceras en rikligt illustrerad och informativ historik om Grankulla konstskola ”KONSTIS – 40 ÅR UNG! Grankulla konstskolas historia från 1977 till 2017.” Historiken kan köpas till självkostnadspris i höst.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *