| KAUPUNKI - STADEN

En liten låda som kan rädda liv

Defibrillatorn är en hjärtstartare som försöker återställa hjärtats normala takt med elektrisk ström vid ett hjärtstillestånd. Hur ser då läget ut i Grankulla? Finns det tillräckligt många defibrillatorer i staden? Kaunis Granis kartläggning visar att situationen är mycket bra.

Den åldrande befolkningen i staden har beaktats vid placeringen av defibrillatorerna.

– Medborgarinstitutet har hyrt ett gym och en motionssal vid Freedom Fund Arena. De är avsedda för den åldrande befolkningens gymträning och gruppgymnastik och där har vi en defibrillator, säger Helena Pirvola-Nykänen, som ansvarar för gruppgymnastiken.

Joel Pajula vid simhallen i Grankulla med defibrillatorn som finns i hallen.

Förutom vid Freedom Fund Arena finns defibrillatorer i till exempel sim-, is- och bollhallarna, vid Centralidrottsplanen och på biblioteket. Även Breda får en apparat i oktober. Dessutom har staden nyligen fått en ny hjärtstartare som en donation och överväger som bäst var den ska placeras.

Defibrillatorerna i Grankulla har inte bara hängt på väggen och samlat damm, de har använts i verkliga situationer.

– I simhallen räddades livet på en person med en sådan i november 2016. Besökaren hade redan sjunkit till botten, när en livräddare hämtade upp personen och påbörjade livräddningen tillsammans med en anläggninsman och en simhallskund, säger idrottsplatschef Sari Sarpaneva.

Förutom att det finns bilder på hur hjärtstartaren fungerar så ger den också röstinstruktioner till användaren under hela återupplivningen. Det är inte möjligt att använda enheten felaktigt och man kan inte orsaka patienten skada. Det är alltså en missuppfattning att apparaten endast kan användas av proffs eller personer med särskild träning. I själva verket kan vem som helst, genom en snabb åtgärd, rädda en annans liv.

 

 

Vad är en defibrillator?

En defibrillator, d.v.s. en hjärtstartare, är en apparat som med hjälp av elektricitet försöker återställa normal hjärtrytm vid hjärtstillestånd. Elektricitet leds genom hjärtmuskeln med hjälp av elektroder som fästs på patientens bröstkorg.

Defibrillatorerna placeras synligt i offentliga utrymmen och de kan där nås lätt och snabbt när de behövs. Det här är väsentligt eftersom snabba åtgärder vid hjärtstopp är ytterst viktiga. Om hjärt-lungräddning och defibrillation sker inom någon minut efter hjärtstoppet klarar sig upp till tre av fyra med livet i behåll.

Det finns uppskattningsvis 3 000 defibrillatorer för lekmän i Finland, det exakta antalet är inte känt. En del av apparaterna har registrerats i det nationella defibrillatorregistret som finns på finska på webben på www.defi.fi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *