| - KULTUREN

Musik är bra för hjärnan

Musik har goda hälsoeffekter. Både när man själv spelar och när man lyssnar på musik stärks och aktiveras de kognitiva färdigheterna.

Ett känt exempel är Maja Einsteins berättelse om hur hennes bror Albert plötsligt reste sig upp från pianostolen medan han utbrast att han fått en aha-upplevelse. Majas tolkning var att musiken styrt Alberts tankar i en ny och kreativ riktning.

Musik har många funktioner

Musiken har haft många syften och funktioner under olika perioder i människans historia. Den har varit viktig i andliga sammanhang och skapat välmående. Musik för samman människor och bygger broar, skapar ordlös gemenskap och förståelse för andra människor.

Kopplingen mellan musik och hälsa är viktig. Det finns forskning som visar att konstupplevelser ökar både den förväntade livslängden och livskvaliteten. Själva mekanismen bakom fenomenet är däremot ännu rätt okänd, men man tror att teorin om att körsångare är lyckligare än andra dels bygger på att social gemenskap skapar lycka och dels på att musik helt fysiologiskt berör och gör oss lyckliga.

Påverka ditt mående med musik

En av årets föreläsare, författaren och psykiatern Claes Andersson har sagt att minnen leder till många andra minnen, delvis bortglömda eller förträngda. Minnen kan öppna slussarna till det undermedvetna. Och musik aktiverar minnet och får oss att minnas saker, både glada och tråkiga.

Lyckliga körsångare. Key Ensemble har sjungit både i kyrkan och i Nya Paviljongen.

Musik är bra hjärngymnastik. När hjärnan får nya utmaningar bildas nya synapser och hjärnan hålls aktiv. Dessutom påverkar musik hela vårt känsloregister, från melankoli via ilska till starka lyckokänslor och energi. Glad musik med harmoniska, uppåtgående toner brukar utlösa lyckokänslor. Den egna erfarenheten ger starka minnen, därför kan barnsånger ofta göra oss glada, de får oss att känna trygghet. Också melankolisk musik kan få oss att må bättre, eftersom den verkar tala till vår empati, vår förmåga att leva oss in i andras motgångar.

Musik kan minska stress

Några av musikens dokumenterade hälsoeffekter är sänkta stressnivåer och bättre inlärningsförmåga. Musik kan användas som botemedel mot stress, som smärtlindring, vid strokerehabilitering och vid behandling av depression.

Både musklerna och hjärnan kräver träning för att utvecklas. I jämförelser mellan professionella musiker, amatörmusiker och dem som inte ägnar sig åt musik har det visat sig att många timmar av musikträning gör det lättare att lära sig både språk och andra ämnen.

Individuell upplevelse

Hurdan musik som berör, väcker tankar och känslor och får oss att stanna upp är individuellt. Det kan vara ett nutidsverk som intill sista ljudeffekt slipats till perfektion i en studio, eller en livekonsert som lämnar efter sig minnet och känslan av upplevelsen.

De här förbiilande ögonblicken bjuder Grankulla musikfest på i oktober-november. Konserterna är sociala tillställningar medan varje musikupplevelse är djupt personlig.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *