| KAUPUNKI - STADEN

Namn med minnen

I december 2017 föddes idén att ge de olika rummen i blivande stora Villa Breda namn med anknytning till Grankullas kulturhistoria.

Social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen gav mig uppdraget. Under denna höst planeras rumsnamnen komma upp. Villa Breda innehåller många rum med olika funktioner. Där finns små mötesrum, sällskapsrum, ett bibliotek, en stor matsal, ett kabinett och som ett torg mitt i huset en stor och luftig sal för konserter, små teaterföreställningar, dans och operaföreställningar på storduk. Villa Breda skall ge skötsel, samvaro – och kultur.

Alla 15 namn är skrivna och översatta till finska. Det fanns många namn att välja ut för uppgiften. Med namnen bevaras en del av Grankullas kulturarv för kommande generationer. Varje namn har en kort text om personen i fråga. Jag valde ut namn som skulle ge en bred bild av personer som verkat som konstnärer eller företagare, både kvinnor och män, både finsk- och svenskspråkiga.

Några av namnen är nulevande, arkiater Risto Pelkonen och konstnärsparet Yrjö och Irmeli Kukkapuro. De har tillfrågats och de är gärna med. De hör till våra internationellt mycket uppskattade grankullabor. Deras namn ger ny tid åt vår historia.

Bland kulturnamnen finns tex Diktonius. Elmer Diktonius hör till de stora författarna under de första decennierna på 1900-talet, stridbar, kraftig i text och tal, suverän på både svenska och finska. Parland är ett annat författarnamn i en familj där alla fyra söner skrev, musicerade, målade. Familjen är också en representant för dem som flydde revolution och krig i Ryssland kring 1917 och som bosatte sig i Grankulla.

Författaren Anu Kaipainen finns med och representerar våra finskspråkiga författare. I hennes familj finns också kompositören Jouni Kaipainen. Till skulptörfamiljen Sailo hör både Alpo (far) och Jyrki (son). Sven Grönvall var ett naturligt val bland bildkonstnärerna, han levde nästan hela sitt liv just vid Bredavägen.

I Grankullas historia finns namn som mycket starkt förknippas med vardagslivet här. Vem döljer sig bakom Lindström eller Elonen? Axel och Fanny Lindström hade en vedhandel och transportfirma vid stationen, Kalle Elonen skötte all elektricitet från Grankullas elverk i Norra Mossavägens backe.

Bakom namnet Nenni döljer sig bildkonstnären Werner von Hausens fru som var den första med pianolektioner och hemkonserter i villan vid Norra Mossavägen 3. Två kvinnonamn, Tilly och Hanna hedrar ett stort antal kvinnliga företagare i Grankulla, Tilly Soldan som föreståndare för sitt barnavårdsinstitut och Hanna Heinrichs för den viktiga pappershandeln.

Man frågar kanske efter namn som saknas. Det visar på ett aktivt intresse. Villa Breda hoppas nu att namnen skall ge minnen, kanske lust att få veta mera om dem och ortens historia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *