| KAUPUNKI - STADEN

Fullmäktigeledamöter vill uppkalla plats efter Edward Andersson

En fullmäktigemotion om att uppkalla en plats efter mångårige fullmäktigeordföranden Edward Andersson behandlas nu av staden. Stadsdirektör Christoffer Masar anser att stadshuskvarteret kunde vara ett lämpligt alternativ

Stadsstyrelsen diskuterade redan hösten 2012 utanför protokollet möjligheterna att uppkalla en plats i stadens centrum efter Andersson, som avled samma år. Stadsstyrelsen konstaterade då att förslaget var värt att genomföra och att detta lämpligen kunde ske i samband med förnyandet av Grankulla centrum.

Edward Andersson, 1933-2012.

Eftersom byggarbetet i centrum nu är inne på slutrakan uppmanar Stefan Stenberg (SFP), som ligger bakom fullmäktigemotionen, staden att vidta åtgärder för att i centrum hitta en lämplig plats som kan uppkallas efter Edward Andersson.

Själv har Stenberg ingen särskilt plats i åtanke.

– Jag har inte funderat på någon särskild plats, men tänker att det säkert går att hitta ett vettigt alternativ i eller i närheten av centrum, säger han.

Stadsdirektör Christoffer Masar säger i en kommentar till Kaunis Grani att kommunens namnbestånd fastställs i detaljplaner. Kommunerna i huvudstadsregionen har enats om att användning av ett namn i en detaljplan kan övervägas först fem år efter personens död. Det här följer internationell praxis.

– Dessutom bör ett s.k. memorialnamn ha ett betydande, positivt samband med platsen som namnges. Av denna anledning har man väntat på en lämplig och värdig plats att namnge, säger Masar.

Han konstaterar att det nu i samband med planläggningen av stadshuskvarteret ter det sig naturligt att namnge en plats i omedelbar närhet av stadens förvaltningslokaler efter Edward Andersson.

– I samband med beredningen av frågan kommer man att begära samtycke till memorialnamnet av Anderssons anhöriga. Det slutliga beslutet om platsen och det exakta namnet är ett politiskt beslut, säger Masar.

Professor Andersson var bl a medlem av köpings- och stadsfullmäktige 1969-2008, fullmäktiges ordförande 1977–2003 och vice ordförande 2004-2008.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *