| YLEINEN - ALLMÄN

Nya köpcentret öppet i ett halvt år – Tomma lokaler oroar köpmän

Det är nu över ett halvt år sedan den nya delen av köpcentret öppnades och fort- farande finns fem lediga lokaler intill gallerian i första våningen. Det här oroar Johan Hallbäck och Jorma Österholm, två av köpmännen på nya sidan.

– Det finns potential. Det rör sig mycket folk i korridoren och många kommer in och frågar om vem som hyr ut lokalerna, men problemet är att hyrorna är för höga, säger Johan Hallbäck som driver Pannacotta.

Jorma Österholm (t.v.) och Johan Hallbäck.

De tror att kunderna skulle bli fler om företagarna var fler i gallerian.

– Vi hade stora förväntningar, men det är mycket lugnt. I juni, juli förstår man att det är lugnt, men det har fortsatt. De senaste fem månaderna har varit de tystaste under mina 52 år, säger Jorma Österholm på Ur och Guld.

Hallbäck blev i oktober omvald till ordförande för företagarföreningen vid köpcentret och han upplever att köpmännen inte får sin röst hörd i diskussionen med Newsec som driver köpcentret.

– Problemet är att inget händer, trots att föreningen hela tiden tar upp saker. Vi får ingen respons från Newsec, säger han.

Vad har ni för hälsning till dem och ägarna bakom köpcentret?

– Hyran är för hög. Om de inte vill sänka hyran så borde de hitta på ett system, som lockar hyresgäster, t.ex. 3-6 månader gratis hyra, säger Hallbäck.

Mera information

Det krävs enligt dem också mera information.

– Det talades i april om informationstavlor och tejpningar, om att göra det trivsammare. Nu fick vi bänkarna efter tre månader, men allt annat ligger på bordet, säger Österholm.

Kunderna vill enligt dem också att korridoren ska vara mera levande.

– Det kunde satsas ännu mera på trivsamheten, säger Hallbäck.

– Nu fick vi bänkarna efter tre månader, men allt annat ligger på bordet, säger Jorma Österholm.

Ett problem problem är avsaknaden av den allmänna toaletten. Det finns enligt köpmännen många äldre som inte kan besöka köpcentret då det inte finns en toalett. Det talades om toalett i byggnadsskedet även om det aldrig klart utlovats, men nu sägs det enligt Hallbäck att det inte finns rum.

– Det känns tokigt att säga att det inte finns rum när så många lokaler står tomma, säger han.

Tror på köpcentret 

Båda är ändå optimistiska och tror på köpcentret. Det finns gott om parkering och den är gratis, rutorna har blivit större uppe på taket och under nästa år byggs parkeringen om på nedre plan. Tack vare K-Supermarket finns det enligt dem flera potentiella kunder varje dag än vad det fanns tidigare också för övriga företagare.
– Området har varit ett konstant bygge i 13 år och därför har säkert också en del kunder försvunnit. Det har varit svårt att komma hit, men det är det inte längre. Jag vädjar till alla Grankullabor, använd er av servicen så länge den finns. Sedan är det för sent att klaga, säger Hallbäck.

 

Så här svarar Newsec

I TEXTEN intill framför köpmännen kritik mot Newsec, som administrerar köpcentret. Vi bad Newsec kommentera och så här svarar Hanna Santasalo, Head of Leasing & Retail, per e-post på KG:s frågor.

Är hyresnivån för hög?

Vi förhandlar alltid separat med varje hyresgäst och förhandlingarna samt villkoren i sin helhet är alltid individuella för var och en. Vi söker tillsammans med fastighetsägaren, vår manager för köpcentret och hyresgästen den bästa möjliga lösningen på hyresnivån med hänsyn till helheten och marknadsnivån.

Köpmännen anser att man borde hitta på ett system som lockar hyresgäster, exempelvis 3–6 månader hyresfritt. Är det möjligt?

Såsom jag konstaterade tidigare är hyresförhandlingar och villkoren alltid konfidentiella diskussioner mellan parterna och förhandlingshelheten innefattar i varje enskilt fall alltid flera element, till exempel eventuella hyresfria månader enligt normal marknadspraxis.

Köpmännen upplever också att man inte lyssnar på dem i diskussionerna med Newsec. Hur kommenterar du?

Vi diskuterar med köpmännen per e-post och telefon samt under företagarföreningens regelbundna möten. Newsec i rollen som köpcentrummanager går tillsammans med fastighetsägaren igenom företagarföreningens önskemål. Ägaren fattar de slutliga investeringsbesluten som gäller köpcentret.

Köpmännen tycker att man kunde satsa ännu mer på trivseln. Håller du med?

Trivsel är ett viktigt element för ett köpcentrum. Det har redan gjorts några förändringar för trivseln och även i denna fråga diskuterar vi öppet med företagarföreningen. Investeringar som har med trivseln att göra diskuterar vi med fastighetsägaren, som fattar beslut med stöd av de förslag som gjorts upp om den.

Det finns ingen allmän toalett i köpcentret. Företagarna uppger att många äldre kunder inte kan besöka köpcentret eftersom det inte finns en toalett. Kan något göras åt det här?

Alternativ för var toaletter kan placeras utreds i samband med användningssyftes- och förändringsarbeten på de lediga lokalerna.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *