| KAUPUNKI - STADEN

Kolumn: Lycka och livskraft

Utvärderingar brukar visa att Grankullaborna i genomsnitt mår bra, trivs och är aktiva.

I skolorna får barnen goda lärresultat, daghemmen får bäst betyg av föräldrarna i huvudstadsregionen och våra gymnasier gör väl ifrån sig. New York Times presenterade på julafton Grankulla som den kanske lyckligaste staden i världen. De flesta barn och unga upplever sig som en viktig del av familjen, kompisgänget och skolgemenskapen och 95 procent uppger att de har en fritidsaktivitet som de utövar varje vecka. Våra skolelever rör sig också dagligen mer än i grannkommunerna, och ungdomsarbetslösheten är lägre. Staden har ungefär 100 föreningar, som bidrar till delaktighet och aktiviteter. När pensionärsföreningarna möts i Villa Junghans, samlas ofta 100-200 pensionärer. Biblioteket har nästan dubblerat öppethållningstiden som en följd av meröppetkonceptet och Medborgarinstitutets deltagarantal har ökat kraftigt under de senaste åren.

Företagsamheten fanns med från början då staden uppstod som ett aktiebolag 1906 på initiativ av Janne Thurman och andra aktiva personer. Kulturpersonligheter flyttade till Grankulla och skapade villastaden. Författaren Mikael Lybeck lät bygga Vallmogård, där kulturaftnar hölls och hans hustru Louise grundade den första skolan, Svenska samskolan, dit elever redan på den tiden kom långväga ifrån. För mer än 90 år sedan ordnades landets första sportlov i Grankulla på initiativ av rektor Hagelstam och för 85 år sedan byggdes landets första slalombacke i staden. Under de senaste åren har staden fått bl.a. en fotbollshall, konditionstrappor och en frisbeegolfbana.

Finlands första konstskola grundades i Grankulla för fyrtio år sedan. Hela konceptet skapades av eldsjälar i Grankulla och finns nu över hela landet. Stadens musikprofil är stark och många kända musiker kommer härifrån. Föregångarskapet och företagsamheten finns kvar i Grankulla både när det gäller kultur och idrott, men också på andra områden. Staden har varit tidigt ute när det gäller t.ex. skolfarfarverksamhet och öppen familjeverksamhet.

Finlands första Assembly ordnades av unga diginördar i Grankulla 1992. De skapade något helt nytt inom det område som senare blivit den för Finland så viktiga spelindustrin. Skolorna har varit föregångare inom digitaliseringen och utvecklade en digital lärplattform innan det var påtänkt på nationell nivå. I oktober öppnades som ett experiment ett DigiLab för elever och kommuninvånare och staden har under förra året börjat testa hur artificiell intelligens kan användas.

För mig hänger lycka och livskraft samman. När man får vara innovativ, kreativ och utveckla, när man får vara aktiv, röra på sig eller utöva kultur tillsammans mår man bra. När kommuninvånarna mår bra blir samhället livskraftigt, kanske t.o.m. lyckligast i världen. Vad det nu sen betyder.

HEIDI BACKMAN

BILDNINGSDIREKTÖR

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *