| KAUPUNKI - STADEN

Kolumn: Kultur ger välmående, glädje och upplevelser

Julkonserten Änglasång i mörkret i Grankulla kyrka under årets mörkaste dag den 22 december skapade julstämning.

 

Johanna Almark-Manninen & JAM Ensemble förvandlade med sin musik årets mörkaste dag till en upplevelse. Både publiken och artisterna njöt synbarligen av det musikaliska fyrverkeriet. Konserten bevisade än en gång det som det redan finns mycket forskningsbevis om: kulturupplevelser ökar känslan av samhörighet, ger glädje och välmående.

Konst och kulturverksamhet förknippas med många sociala verkningar både på individ-, samfunds- och samhällelig nivå. Den lindrar ensamhet, gynnar socialt deltagande, stärker delaktighet och förebygger utslagning. Den är också kopplad till aktivt medborgarskap; det finns en koppling mellan kulturellt deltagande och röstningsaktivitet samt frivilligarbete.

Assi Liikanen identifierade i sin doktorsavhandling (2003) fyra konst- och kulturelement som påverkar välmåendet. För det första berikar konsten livet genom erfarenheter och betydelsefulla upplevelser. För det andra är konst förknippad med en upplevelse av bättre hälsa och välmående. Dessutom föder konst och kultur en känsla av samhörighet och skapar nya relationer samt ökar trivseln i levnads- och arbetsmiljön.

Man har också framfört att kopplingen mellan kultur och välmående inte är så rätlinjig och vattentät. Det är kanske snarare skillnader i social ställning än konsten som påverkar? Forskningen vittnar ändå på bred front för att konst och kultur kan bidra till att hitta olika sätt att öka välmåendet. Professor Antti Karisto talar om osynlig socialpolitik. Ett viktigt steg att öka förståelsen för det här är Social- och hälsovårdsministeriets samt Undervisnings- och kulturministeriets gemensamma rekommendation 17.12 2018 för att förbättra tillgången och tillgängligheten av konst och kultur inom social- och hälsovården för alla samhällsgrupper samt öka människornas välbefinnande och hälsa.

Rekommendationerna är ämnade för de framtida landskapen och kommunerna men där finns också bra åtgärdsförslag som kan förverkligas genast. Konst- och kultur kopplas till kommun- och servicesstrategin samt till en del av välfärdsberättelserna. Dessutom säkrar man att konst- och kulturverksamheten integreras med social- och hälsovårdstjänsterna och identifierar kontaktytor och möjligheter med olika aktörer. Man har också tagit betydelsen av livsmiljön i beaktande eftersom en av de föreslagna åtgärderna är att en viss andel av byggmedlen anslås till konstanskaffningar till byggnaderna. Man rekommenderar att åtgärderna förs in i de olika aktörernas gemensamma kulturvälfärdsplan. Glädjande är att kulturen i Grankulla redan nu är med i verksamheten på många olika sätt.

Under konserten jag beskrev här ovan kom jag att tänka på en stämningsfull stund i skymningen i början av december. En sinneslyftande glögg- och sångstund ordnades på Villa Bredas takterass för de boende på grupphemmen. Vi planerar nu allsång för Villa Bredas boende och Grankullaborna, den första 1.2 kl. 13, och sommaren till ära sjunger vi på terrassen.

ULLA TIKKANEN

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKIL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *