| KAUPUNKI - STADEN

Snart kan även Grankullaborna träffas på torget

Om allt går enligt planerna har Grankullaborna ett nytt torg till sitt förfogande i slutet av november. I sommar kommer även parkeringsområdena söder om köpcentret att göras i ordning.

– Vi har gjort en offertbegäran på en entreprenad som omfattar torgen och parkeringen i centrum så att arbetet kan inledas genast när det är möjligt med bland annat tanke på byggena runt omkring och så att det skulle bli färdigt i november 2019, säger direktören för samhällstekniken Marianna Harju.

Samhällstekniska utskottet torde utse entreprenören i sitt möte den 12.3. Därefter ska beslutet vinna laga kraft, staden ska förhandla med entreprenören och göra upp ett kontrakt.

– Förhoppningsvis kan arbetena börja i april. Först repareras områdets vattenförsörjningsrör, som sjunkit, och parkeringsplatsen mellan Tribunen och det nya köpcentret stabiliseras, säger Marianna Harju.

Tidtabellen är den största utmaningen enligt kommunteknikchefen Jarkko Riipinen.

– Och det att det hela tiden rör sig folk i området och att man ska ta hänsyn till dem, det vill säga samordningen, säger Riipinen.

Men man har enligt honom tagit hänsyn till allt och även fixat en fungerande logistik för affärerna medan bygget pågår.

Scen och lekpark

Vad för slags torg kan stadsborna vänta sig?

Så här lyder definieringen: Ett attraktivt promenadcentrum i en modern villastad. En avlång, stenlagd helhet bestående av tre torg som kopplas samman med stenläggningsmönstret ”vardagsrumsmatta”. På skvären framför biblioteket finns alfabetsmönstrad stenläggning och bänkar att sitta och läsa på. Det mellersta torget är för evenemang(med eluttag och vattenkranar) och har plats för torgförsäljare och möjlighet till en scen. På torget närmast köpcentret finns ett område för umgänge kring en dekorativ vattenanläggning och där kan närliggande restauranger ha sina uteserveringar varifrån man ser barnens lekpark. På området finns i framtiden också planteringar som integreras i fasta säten.

Det är fortfarande tyst men snart börjar det hända på torget. Jarkko Riipinen och Marianna Harju och det kommande byggområdet. De intygar att staden kommer att informera flitigt om projektet och trafikarrangemangen i olika kanaler till både stadsbor och företagare.

– Skulpturen Foni, som skaffades till stadens 100-årsjubileum, flyttas till samvarotorget, precis som det ursprungligen var tänkt när Foni skaffades, säger Harju.

Hela området eller delar av det står till förfogande för evenemang. T.ex. ordnas Granidagen framledes på det här området.

– I samband med det mellersta torgområdet finns en plats reserverad för en scen, säger Marianna Harju.

Parkeringsarbeten på sommaren

Hur framskrider p-platsprojektet söder om köpcentret? När inleds det och vad betyder det för vanliga människor?

– Vi strävar efter att förverkliga p-området i juni-juli så att det stör köpcentrets kunder så lite som möjligt. Kunderna kan hela tiden använda köpcentrets takparkering och de cirka 20 p-platserna på marknivå. Det blir tillfälliga p-platser för kunderna på stadshusets parkeringsplats och byggarbetarna anvisas p-platser vid Junghansgränden, precis som under husbygget i centrum.

Marianna Harju påpekar att det skulle underlätta parkeringen om så många som möjligt av dem som jobbar i köpcentret använder kollektivtrafiken och att de som uträttar ärenden går eller cyklar till köpcentret.

När projektet är klart kommer det att finnas mer än 650 platser i centrum, de underjordiska boendeparkeringarna medräknade. Det blir cirka 300 kundplatser i centrum.

– I planerna för entreprenaden som nu förverkligas ingår 89 platser, säger Harju.

Dessutom blir det betydligt fler cykelställ på fler ställen.

Kommer det laddpunkter för elbilar?

– I den här entreprenaden ingår inte laddpunkter, men vi har förberett oss för framtiden genom skyddsrör. Det vill säga tomma rör läggs under stenläggningen så att man senare kan dra elkablar genom dem och behöver då inte gräva på nytt, säger Jarkko Riipinen.

Riipinen konstaterar att ett betydligt större antal laddpunkter skulle kräva noggrann planering och en ny transformatorstation till området.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *