| YLEINEN - ALLMÄN

HRT inför nya zonsystemet i april

Prissättningen på kollektivtrafikbiljetterna förändras den 27.4, när de nya zonerna ersätter biljettområdena som baserat sig på kommungränserna, uppger HRT i ett pressmeddelande.

De interna biljetterna samt region- och närregionbiljetterna ersätts med biljetter för zonerna A, B, C och D.

Grankulla hör till zon B.

– Alla hållplatser i Grani hör till zon B, även om man kunde få en annan uppfattning av kartan. Om du reser från Grankulla mot Helsingfors, så gäller en AB-biljett, såtillvida att du inte i andra ändan fortsätter till zonerna C eller D, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

När du planerar din resa kan du använda Reseplaneraren som visar information om de nya zonerna och om biljett som behövs under din resa.

– Tack vare de nya zonerna är det enkelt att använda tjänster också i grannkommunen, eftersom de stora prisskillnaderna vid kommungränserna slopas.  De nya biljetterna gäller i större områden och giltighetstiden för enkel- och värdebiljetterna är längre än i det nuvarande systemet, säger vd Suvi Rihtniemi på HRT:s webb.

Läs mera:

https://www.hsl.fi/uudetvy%C3%B6hykkeet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *