| KAUPUNKI - STADEN

Kolumni: Uudenlaista kuulemista

Kaupungin on pidettävä huolta siitä, että asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on monipuoliset ja vaikuttavat osallistumisen mahdollisuudet.

Näin sanoo kuntalaki. Kauniaisissa on jo nykytilanteessa käytössä huomattava määrä eri vaikuttamisen kanavia, mutta digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia kuntalaisten osallistamiseen. Tänä keväänä tarjoamme kuntalaisten käyttöön kokonaan uudenlaisen sovelluksen, jonka kautta voi kertoa mielipiteensä, antaa palautetta, osallistua yhteisten varojen käyttöön sekä saada tietoa.

Kauniaisissa on erittäin hyvät edellytykset aktiiviseen osallistumiseen. Emme tarvitse alueparlamentteja, sillä kaikki kauniaislaiset asuvat tiiviisti yhdellä alueella. Kaupungin kaikki palvelut ovat lähellä ja helposti saatavilla. Kauniaislaiset ovat aktiivista, kantaaottavaa ja koulutettua väkeä, jotka tunnetusti äänestävät ahkerasti vaaleissa.

Mutta miten esim. ruuhkavuosia elävän isän tai äidin voisi olettaa hoitavan asioita virastoajan puitteissa tai osallistuvan iltatilaisuuksiin, kun työ, perhe ja harrastukset vievät kaiken ajan? Palautetta ja kokemuksia kannattaakin antaa ja kerätä päivittäisissä kohtaamisissa, esimerkiksi päivähoidossa, nuorisotilassa tai terveyskeskuskäynnillä.

Osallisuusajatusta kritisoidaan usein sillä, että kerätään tietoa, mutta sitä ei hyödynnetä päätöksenteossa. Kuunnellaan, mutta kuullaanko todella asukkaita?

On totta, että päätöksenteko perustuu viranhaltijoiden selvityksiin ja valmisteluun ja vaaleilla valittujen edustajien tekemiin päätöksiin. Kaupungin tulee kuitenkin tarjota toimivia kanavia asukkaiden ehdotuksille ja palautteille sekä tuoda myös näitä asioita oikealla hetkellä poliittisten päättäjien pöydälle arvioitavaksi.

Kun viime vuonna laadimme kaupungin osallisuusohjelmaa, aloitimme työn keräämällä kaikki osallistamisen tavat, jotka jo ovat käytössä. Yllätyin listan pituudesta. Meillä on kyselyitä, eri palautekanavia, yleisötilaisuuksia, kuntalaisaloitteita, henkilökohtaisia tapaamisia niin virkamiesten kuin luottamushenkilöiden kanssa…

Näiden rinnalle tuomme nyt uuden, GraniDialogiksi nimetyn työkalun, joka toimii sekä mobiilisovelluksena että verkkoselaimessa. Käytämme GraniDialogia osallistamiseen, tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen. Toivon, että uusi digitaalinen osallisuusratkaisumme saa innostuneen vastaanoton, etenkin ruuhkavuosia elävien keskuudessa!

Kuten Kauniaisten kaupunkistrategiassakin painotetaan, kuntalainen on keskiössä kaikessa tekemisessä. Jotta onnistuisimme tehtävässämme, meidän on sekä kuunneltava että kuultava aidosti.

CAMILLA SÖDERSTRÖM

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *