| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Att lyssna på nytt sätt

Staden ska sörja för att invånarna och de som utnyttjar stadens tjänster har mångsidiga och effektiva möjligheter att delta.

Så står det i kommunallagen. Redan i nuläget har vi i Grankulla en hel del olika kanaler för delaktighet, men digitaliseringen ger nya möjligheter att engagera stadens invånare. Under våren lanserar vi en helt ny kanal för invånarna, där alla får möjlighet att berätta sin åsikt, ge respons, delta i beslut om gemensamma pengar och få information.

Vi har goda förutsättningar för aktivt deltagande i Grankulla. Här behövs inget regionparlament, för alla Grankullabor finns inom ett enhetligt område. Stadens alla tjänster finns i närheten och går lätt att nå. Grankullaborna är aktiva och välutbildade; man tar ställning i olika frågor och deltar aktivt i val.

Men hur ska t.ex. föräldrar mitt i småbarnsåren kunna hinna med att sköta ärenden under tjänstetid eller delta i möten som hålls på kvällarna, när arbetet, familjen och fritidsintressena slukar all tid? Här är det en fördel om staden kan ta emot respons i den dagliga kontakten med stadens invånare, t.ex. inom dagvården, på ungdomsgården, eller på hälsostationen.

En kritik man ofta ser riktas mot delaktighetstanken är att informationen nog samlas in, men inte utnyttjas inom beslutsfattandet. Invånarna blir hörda, men lyssnar någon verkligen?

Faktum är att beslutsfattandet i sig bygger på utredningar och beredning som görs av tjänsteinnehavarna och på beslut som fattas av de förtroendevalda. Staden ska dock utöver detta erbjuda fungerande kanaler för invånarnas förslag och synpunkter, samt föra dem vidare till de politiska beslutsfattarna för bedömning.

Då vi förra året gjorde upp stadens delaktighetsprogram inledde vi arbetet med att kartlägga vilka kanaler för delaktighet som redan finns. De är överraskande många: enkäter, olika responskanaler, möten för allmänheten, invånarinitiativ, personliga möten med både tjänstemän och förtroendevalda…

Som ett komplement till dem inför vi nu ett nytt verktyg som har fått namnet GraniDialog. Det fungerar både som mobilapp och på datorn.

Vi kommer att använda GraniDialog för delaktighet, information och interaktion. Jag hoppas att vårt nya, digitala delaktighetsredskap får ett gott mottagande, särskilt bland alla som är mitt i småbarnsåren!

I Grankulla lägger vi, helt enligt vår strategi, fokus på invånarna. För att lyckas med det är det viktigt att vi både hör och att vi verkligen lyssnar.

CAMILLA SÖDERSTRÖM

FÖRVALTNINGSCHEF

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *