| YLEINEN - ALLMÄN

Nio med i valet från Grankulla – Så här svarar de på våra frågor

Grankullaborna Lea och Pertti Mäkeläinen bekantar sig här med kandidaterna. Men vad har kandidaterna för åsikter? Läs i tidningen och på webben vad kandidaterna från Grankulla svarat på KG:s frågor.

Sammanlagt 9 kandidater är från Grankulla, inte 7 som vi skrev i förra numret innan vi fått den officiella listan. De är SFP:s Veronica Rehn-Kivi och Pia-Lisa Sundell, Samlingspartiets Minna Korpela och Binga Tupamäki, De grönas Katarina Alanko, Rörelse nus Annele Wiman, Kristdemokraternas Martin Stenberg och Pauli Tuohioja samt Mailis Vansén (obunden), Finlands Kommunistiska parti.

Så här frågade vi:

  1. Vilken är den viktigaste valfrågan för dig? Välj en fråga.
  2. Jag tror att jag kan driva Grankullas sak i riksdagen på det här sättet:
  3. Hur kommer du att hålla konktakt med Grankullaborna under de kommande fyra åren om du blir vald?
  4. Riksdagsledamöter från olika orter försöker ofta driva frågor som gynnar den egna hemorten, t.ex. fixa väganslag som ofta nämns i offentligheten. Finns det någon speciell “Grankulla-fråga” som kan och bör drivas på riksnivå?
  5. Hur ser du på vårdreformen? Kan nästa regering finslipa Sipilä-regeringens förslag eller bör nästa regering börja från noll?
  6. Klimatet debatteras livligt. Vad tycker du att att du själv och Grankullaborna borde göra för klimatet?
  7. Kommer du att ordna en valvaka i hemstaden på valkvällen eller var följer du resultaträkningen?
Annele Wiman (t.v.), Binga Tupamäki, Minna Korpela, Veronica Rehn-Kivi och Katarina Alanko är kandidater i riksdagsvalet. De övriga kandidaterna Pia-Lisa Sundell, Mailis Vansén, Martin Stenberg och Pauli Tuohioja hade förhinder och kunde inte vara med på gruppbilden.

Katarina Alanko, De gröna

1. För mig är utbildning viktigast. Ett livslångt lärande börjar i barndomen och täcker allt från småbarnspedagogik till vuxenstudier. Därför skall resurser riktas så att kvalitativt god dagvård är möjligt, så att barn och unga kan bemötas av välmående kunniga vuxna i skolan. Forskning, och goda arbetsvillkor för forskare är viktiga, för där växer svaren fram hur vi ska tackla klimathotet och andra problem.

2. Grankulla skall bevara sin ställning som egen kommun, en starkt tvåspråkig sådan, och detta vill jag jobba för. Saken är knuten till hur stadsandelar fördelas och därför behöver stadens röst finnas bland beslutsfattarna.

3. Det är lätt att närma sig mig, jag talar gärna med folk på byn! Annars försöker jag svara på epost och framförallt tänker jag att det är viktigt att ordna diskussionstillfällen i Grankulla under perioden, där invånare kan föra fram sina tankar och åsikter och vi kan diskutera tillsammans.

4. Det är nog den om att Grankullas status skall vara en självständig kommun. Ett viktigt tema för både Grankullas och andra kommuners del är tvåspråkighet, och svenskatalandes rätt till service på sitt eget modersmål.

5. Så vitt jag förstått så har förslaget varit så starkt bundet till tanken om privatisering av tjänsterna och landskapsreformen, att en finjustering inte är nog för att få den att fungera. Själv anser jag att sjukvård skall vara en offentligt erbjuden service. Reformen behöver också utgå mer från människors behov i vardagen, än av vilka tjänster som erbjuds.

6. Grankullaborna är ett bilburet folk. Fler skulle kunna cykla eller gå. Staden behöver genom sina val främja klimatvänliga val: minska antal flygresor för anställda, välja ekologiska kemikalier, plantera flera träd. Staden kunde också uppmuntra invånarna till miljövänliga handlingar: det skulle var fint med  ängar och biodlingar på bakgården!

7. Jag kommer antagligen att vaka på min hemsoffa tillsammans med mina barn och vänner.

 

Minna Korpela, Saml.

1. Det behövs förändring i politiken, sunt bondförnuft och att man bryr sig. Jag kommer utifrån politiken och vill bidra med min erfarenhet för människornas bästa. Jag tycker förändringen börjar med maktstrukturerna men det är människan som ska driva förändringen och i ett stort parti kan jag, om jag blir vald, påverka från insidan.

2. Jag anser att det är absolut centralt att säkra hela Nylands livskraft. Det är viktigt för mig att stärka Grankullas särställning och beakta den i kommande beslut. Grankulla kan användas som gott exempel i många frågor på riksnivå.

3. Jag hoppas på spontan respons, per telefon, e-post eller till exempel i kassakön i butiken. Jag skulle också gärna höra på vilka sätt stadsborna vill att jag är närvarande och nåbar. För mig passar en så inofficiell och regelbunden kontakt som möjligt. Jag tror på öppen dialog och på att lyssna.

4. Grankullas egna frågor är tätt förbundna med kommunalpolitiken. Allmänt sett är Nylands välmåga och livskraft viktigt också för Grankulla. Eventuella kommunsammanslagningar eller förslag på att införliva Grankulla i Esbo eller den större huvudstaden skulle förstås vara en fråga man kan driva på riksnivå.

5. Den föreslagna landskapsmodellen var alldeles för komplicerad och dyr för ett land i Finlands storlek. Jag tycker social- och hälsovårdstjänsterna bör lösas som en helt egen helhet.

6. Tyvärr har vi först nu vaknat till insikt om miljöns och klimatets tillstånd. Vi har alla ett ansvar men vi ska kunna välja det för oss bästa sättet att delta utan att skuldbelägga. Vi ska fokusera på sådant vi kan påverka, som Östersjöns rening och att ta hand om vår kolsänka, skogarna.Samma medel hjälper också mot klimatförändringen. På global nivå är det helt nödvändigt med samarbete för att minska utsläppen.

7. Jag ordnar valvaka för min stödgrupp i hemstaden.

 

Veronica Rehn-Kivi, SFP

1. Vården måste reformeras så, att vi bevarar det som fungerar bra, som den viktiga förebyggande vården, vår unika barnrådgivning och den högklassiga specialsjukvården. Vården måste basera sig på offentliga tjänster, som utökas med valfrihet genom större användning av servicesedlar. Social- och äldreomsorgen är närservice som ska förbli på kommunal nivå.

2. Närservice och närdemokrati är viktiga frågor för oss Grankullabor. Det att vi har en egen hälsocentral och ett serviceboende för våra äldre på nära håll kan jag jobba för genom att försvara den kommunala självbestämmanderätten. Statsandelssystemet måste förändras så, att ingen kommun, såsom Grankulla nu, måste betala istället för att få pengar från staten.

3. På samma sätt som nu. Genom att träffa invånarna på torgmöten, samtala med dem i butiken, svara på mejl och bjuda in grupper till riksdagen för att dels ge och framför allt få viktig information. Som ordförande för stadsstyrelsen har jag en god inblick i hur Grankulla klarar sig i förhållande till det nationella och vilka frågor som är viktiga för Grankullaborna.

4. Grankulla har inga vägfrågor som måste drivas, men tex. stadsbanans förlängning till Köklax är en fråga som varit uppe under flera riksdagsperioder. Den viktigaste frågan för Grankulla är nog vår självständighet och rätt att besluta över våra egna frågor, vår service och markanvändning. Jag kommer att arbeta för att inga sådana reformer genomförs som hotar detta.

5. Nästa regering börjar inte från noll. Som medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott har jag fått ta del av en mängd utredningar, som kan användas som grund för reformarbetet. Regeringsprogrammet avgör, men som jag svarade i fråga 1, vill jag att förbättringen bara gäller sådant som inte fungerar för tillfället, som de långa köerna till läkare.

6. Största delen av vårt klimatavtryck härstammar från våra vardagsval. Vilka transportmedel vi använder, var och hur maten vi äter är producerad, hur mycket mat vi kastar bort, vad våra kläder är gjorda av och varifrån de kommer, hur vi återanvänder varor och material och hur mycket onödig plast vi köper, påverkar klimatet mera än vi tror. Alla kan bidra genom att se över sina vanor.

7. Jag kommer att följa med resultaträkningen hemma hos mig tillsammans med min familj och stödgrupp. Ifall det går bra, vilket jag förstås hoppas, förflyttar jag mig till partiets valvaka i Helsingfors.

 

Martin Stenberg, KD

1. Ett uppmuntrande socialskydd och att stödsystem för överskuldsatta utvecklas.

Martin Stenberg.

2. Genom att bekanta mig grundligt med särproblemen och utmaningarna i huvudstadsregionens kommuner och genom att lyssna på kommuninvånarna.

3. www.martinstenberg.fi och Facebook samt genom att regelbundet träffa mina väljare på olika tillställningar.

4. Behålla den självständiga och oberoende ställningen och stödja utvecklingsarbetet i Grani i relation till huvudstadsregionens helhet.

5. Samlingspartiet (privatisering) och Centern (landskapsadministrationen) förstörde med sin kohandel och girighet en nödvändig reform. Den nya riksdagen torde utgå från det gjorda arbetet men torde tillägga nödvändiga nya saker.

6. Miljön är en viktig fråga: på individnivån bör inställningen justeras och man ska göra praktiska saker som att sortera sopor, åka kollektivt och konsumera med eftertanke. Man ska skaffa sig kritisk vetenskaplig information om klimatfrågan men även stödja och inspirera andra.

7. På Esbo och Grankulla KD:s gemensamma valvaka.

 

Pia-Lisa Sundell, SFP

1. Föräldraledighetsreformen. Visste ni om att vi har ur ett nordiskt perspektiv det styvaste och ekonomiskt sätt lägsta systemet? Vi måste få ett mer flexibelt system som stöder båda föräldrarnas föräldraskap och arbetsliv. Reformen måste beakta nutida familjers mångfald.

2. En stad som Grankulla är lätt att försvara och föra fram som ett lysande exempel på hur service ska arrangeras i en stad. Basservicen fungerar i vår stad och människan får hjälp vid olika slag av livssituationer. Jag är stolt över att man i vår stad prioriterat barns behov på ett brett plan.

Pia-Lisa Sundell.

3.  Jag uppfattas oftast som en person som det är lätt att närma sig. Jag kommer även i fortsättningen att finnas i grani i min vardag, man kan alltid komma fram till mig och diskutera. Jag svarar alltid på e-post, om man vill hellre skriva till mig. Jag kommer även att aktivera mig i SFP Grankulla.

4.  Grankulla är en välfungerande stad med bra småbarnspedagogik, grundutbildning och bashälsovård. Människan får hjälp och stöd vid behov. Jag vill att Grankulla även i fortsättningen ska kunna vara en stad som tar hand om sina invånare.

5.  En social- och hälsoreform är absolut nödvändig. Under nästa regeringsperiod hoppas jag att man plockar det bästa från det gjorda arbetet, och förkastar det dåliga. Jag vill inte se ett landskap Nyland, enligt tidigare plan. Jag vill att svenskspråkig service garanteras i hela Nyland och jag kräver barnkonsekvensanalyser som bas för alla nya beslut.

6. Klimatet debatteras och det är bra. Vi har all orsak att vara bekymrade. Varje människa kommer i framtiden att vara tvungen att göra klimat-vänligare beslut och val.

7.  Just nu jobbar jag hårt med min kampanj (vid sidan om mitt viktiga arbete som verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen). Jag har inte hunnit tänka på valvakan. Jag hoppas det blir en glädjens kväll för mig och mitt parti.

 

Pauli Tuohioja, KD

1. I stor skala är det utan vidare den nationella säkerheten eftersom den ryska aggressionen i Europa verkligen oroar.

2. Diskussion av sakfrågor i olika grupper och med gruppmedlemmarna.

3. Via sociala medier, personliga möten, kvällsträffar öppna för alla och Kaunis Grani.

4. Att Grankulla får fortsätta som självständig stad och att säkra att social- och hälsovårdstjänster är nära tillgängliga.

5. Det som var bra i de gamla planerna bör tas som grund för de nya. Man behöver inte börja helt på nytt.

6. Det finns en klar klimathysteri i diskussionerna. Man ska gripa tag i sådant som har den största klimatpåverkan som fartygs- och flygtrafiken. Samtidigt ska man fortsätta vara medveten om att förändringarna även kan bero på annat än människans påverkan. I en så här mångfasetterad fråga ska man inte tro att några enskilda lösningar bidrar till en märkbar förändring. Samtidigt ska vi se till att vi inte flyttar vår produktion till länder där man tar hand om sin miljö sämre än i Finland eller inte alls. Som enskilda individer ska var och en se till att inte belasta naturen och inte slösa med naturresurser i någon form.

7. Jag ordnar inte valvaka utan tittar på resultaten hemma.

 

Binga Tupamäki,  Saml.

1. Den unika individen ska synas i beslutsfattandet. Faran är att människorna reduceras till statistik. Vi måste skapa flexibla lösningar och inte bara ha modeller som utgår från medeltalet. Vi får inte det bästa resultatet om vi ser människorna enbart som siffror eller som en del av sin grupp. Exempel på det här är socialskyddet, kvoter och indelning av människor enligt kön, ålder eller etnisk bakgrund.

2. Jag vill driva hela Finlands sak i riksdagen, inte en enskild grupps ärenden. Det är inte ett effektivt eller hållbart läge om alla 200 riksdagsledamöter bara driver sina egna kommunintressen. Finland förtjänar en gemensam riktning, inte att man utbyter fördelar i kabinetterna. Finlands väl är Grankullas väl.

3. Mig når man när som helst per e-post eller på sociala medier. I fullmäktige är det trevligt att påverka utvecklingen i den egna staden och därigenom blir också Grankullabornas ärenden bekanta. Jag lovar att komma och berätta om riksdagsarbetet om jag blir inbjuden till en tillställning.

4. Grankulla är den enda kommunen i Finland där statsandelarna är negativa. Grankulla ska inte straffas för sina framgångar utan riksdagen bör fundera på ett rättvisare alternativ för dagens utjämningssystem.

5. Sipiläregeringens vårdreform skulle på grund av landskapen ha varit ytterst dålig för Grankulla. I praktiken hade de inneburit att vår vårdcentral skulle ha försvunnit och tjänsterna skulle ha koncentrerats i Esbo. Å andra sidan var köerna till grundvård en av de akutaste frågorna och i vårdreformen skulle lösningen ha varit privata tjänster för alla.

6. Klimatdiskussionen behöver mer realism. Det spelar i praktiken ingen roll ifall alla i Grankulla ger upp sin bil, slutar äta kött eller resa. Problemet är alldeles för stort för att lägga ansvaret enbart på konsumenterna. Om vi vill vara de som löser klimatfrågan sker det endast om det kommer en finsk innovation som räddar världen. Grankulla ska således ge sitt bidrag till det här arbetet.

7. Jag ordnar inte egen valvaka utan jag tror att jag avslappnat följer med resultaten hemma i Grankulla. Om kompisarna lyckas övertala mig åker jag kanske till Samlingspartiets egentliga valvaka i Helsingfors senare på kvällen.

 

Annele Wiman, Rörelse nu

1. Jag har jobbat med barn i 25 år och barnens intressen och välmående är mitt viktigaste mål. Det råder förvirring i småbarnsfostran och barnens intressen tas inte ens närapå alltid i beaktande. De vuxna och beslutsfattarna har fattat beslut som försämrat barnens välmående och möjligheter att lära sig. Lönenivån i branschen bör också justeras till nutiden.

2. Jag hänvisar till den förra frågan, det vill säga mitt mål är att bidra med kvalitet till småbarnsfostran i hela Finland. Jag har arbetat för den här frågan redan i fjol i Erilaisten oppijoiden liitto (ungefär: förbundet för annorlunda lärande). Dessutom är Grankulla ett bra ställe att bo på och klart jag inte vill att läget förändras.

3. Rörelse nu är inte ett parti utan en rörelse och ett helt nytt sätt att verka. Rörelse nu är en plattform för öppen påverkan och bättre beslutsfattande som alltid grundar sig på expertis. I Rörelse nus verksamhet är det väsentligt att människorna hela tiden deltar i beslutsfattandet och inte bara vart fjärde år. Påverkningen sker genom ”nätparlamentet”.

4. Grankulla är en liten och fungerande kommun och jag understödjer inte tvångssammanslagningar av kommuner. Administrationen är nu nära och den fungerar. I stora komplex försvinner människan och sakerna blir komplicerade. Då är faran också att människorna blir siffror på ett papper. Det här har vi redan fått allvarliga exempel på.

5. Det är smart att till exempel utnyttja existerande lagstiftningsarbete. Det blir i varje fall ett hårt arbete eftersom det fanns så många brister.

6. Klimatförändringen berör oss alla men inställningen till den i vardagen ändras mycket långsamt. Frågan ska man ändå inte konkurrera om i politiken eller mellan stater utan vi bör jobba för frågan tillsammans och bygga upp en gemensam värdegrund. Små handlingar avgör för var och en av oss.

7.  Sannolikt följer jag med rösträkningen tillsammans med andra kandidater från Rörelse nu och min familj. Jag vet ännu inte var.

Mailis Vansén, FKP, ville inte svara på frågorna.

Valdagen är den 14.4. Förhandsröstningen pågår den 3.4–9.4.  

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *