| KAUPUNKI - STADEN

“Social- och hälsovårdstjänsterna bör reformeras på kommunbasis”

Stads- och kommundirektörerna i Nyland har en gemensam uppfattning om att reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta på kommunbasis i området.

Ordförandena för fullmäktige, ordförandena för stads- och kommunfullmäktige, samt stads- och kommundirektörerna i Västra Nyland möttes den 23.4 i Kyrkslätt.

Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå:

– Samkommunen Keusote för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland, som redan har inlett sin verksamhet (ca 200 000 invånare: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby)
– Västra Nyland (ca 460 000 invånare: Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt, Vichtis)
– Östra Nyland (ca 100 000 invånare: Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Sibbo)
– Vanda och Kervo (ca 265 000 invånare) och
– Helsingfors (ca 650 000 invånare).

De tio kommunerna i Västra Nyland (Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt, Vichtis) vill inleda gemensam beredning för att ordna vårdtjänsterna i området på kommunbasis. Området har sammanlagt ca 460 000 invånare.

– En kommunbaserad modell utgör en god grund för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. Målen är en invånar- och kundorienterad tjänsteproduktion, att ordna kostnadseffektiva tjänster och arbeta långsiktigt för att stävja kostnadsökningen, samt utveckla strukturen för att ordna och producera tjänster i enlighet med målen som ställts upp av kommunerna i området, sägs det i ett pressmeddelande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *