| KAUPUNKI - STADEN

Kolumn: Kommunerna basen om Nyland får bestämma

Grankulla stad och Nylands övriga kommuner kom 26.4 med ett gemensamt ställningstagande av samtliga 26 stads- och kommundirektörer om att Nylands social- och hälsovårdstjänster måste reformeras på kommunbasis.

I kommunernas förhandlingar har det kommit fram en modell enligt vilken Nyland delas in i fem områden som skulle ansvara för social- och hälsovårdstjänster på basnivå. I den här modellen skulle Grankulla höra till Västra Nylands område till vilket också skulle höra Esbo, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt och Vichtis. De övriga områdena skulle vara Mellersta Nyland, Östra Nyland, Vanda och Kervo samt Helsingfors.

Rikspolitikerna har under de minst två senaste regeringsperioderna försökt reformera social- och hälsovårdstjänsterna statsstyrt och centraliserat utan att ta de nuvarande huvudsakliga tjänstearrangörerna- och producenterna, dvs. kommunerna, med i processen som jämbördiga partners. Kommunerna i Nyland anser att reformen i motsats till tidigare bör genomföras i etapper, behärskat och på kommunbasis. Ansvaret att ordna tjänsterna bör samlas på ett sätt som tar hänsyn till invånarnas helhetsmässiga behov och stärker social- och hälsovårdstjänsternas kontakt till de övriga kommunala tjänsterna såsom småbarnsfostran, grundundervisning, idrotts- och ungdomstjänster samt invandrartjänster.

Fortsättningen beror speciellt på den kommande regeringens regeringsprogram. Ifall man i det kommande regeringsprogrammet antingen godkänner eller åtminstone inte uttryckligen förbjuder vårdlösningar på kommunbasis fortsätter de gemensamma förhandlingarna och förberedelserna mellan de tio potentiella kommunerna i Västra Nylands område. I de kommande förhandlingarna måste man lösa bland annat det kommande områdets juridiska form, tjänstestrukturer och finansieringslösningar. Vad gäller den juridiska modellen är de möjliga alternativen exempelvis en modell med en ansvarig kommun (tidigare värdkommunsmodellen), dvs. Esbo i spetsen, en gemensam samkommun samt ett samhälleligt bolag eller andelslag.

Det finns ännu mycket att göra, men jag tror starkt på att ett social- och hälsovårdsområde på kommunbasis, som bildats frivilligt, har betydligt bättre möjligheter att vara framgångsrikt och att tillgodose kommuninvånarnas behov än landskapsmodellen som dikteras ovanifrån. Grankullas målsättning är oavsett modellen som väljs bevara högklassiga, kundnära och kostnadseffektiva social- och hälsovårdstjänster i staden.

Vi ses på Granidagen!

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *