| - Historia

Konst i Villa Breda

Många kommuner har en egen konstsamling, så ock Grankulla. De första köptes in under 1960-talet men först under 1970-talet tog samlingen fart.

Då hade Grankulla börjat bygga och utvidga i daghem, skolor, hälsostation, stadshus osv. Man behövde konst på väggarna.

Kulturnämnden tog ansvaret för detta. Här fanns många unga konstnärer som gärna sålde, direkt eller från en utställning. Till dem hörde konstgrafikerna Irmeli Kukkapuro, Elina Luukanen, Tapani Mikkonen och Raimo Puustinen. Årsbudgeten tillät inte stora inköp men god grafik var eftersökt. Populära under sin livstid blev Per Björkvall och Jorma Mattila som tecknade av många Grankullavillor, den förra som arkitekt, den senare som skicklig självlärd.

Kulturproducent Cecilia McMullen, som också arbetat med konstprojektet vid Breda, och Clara Palmgren vid tavlor av Irmeli Kukkapuro på Villa Breda.

Under 30 år växte stadens konstsamling till 450 verk, mest med grafikavdrag, men också med oljemålningar, textilverk, småskulpturer, teckningar, fotografier. Sedan början av 2000-talet har endast ett fåtal verk köpts in. Orsaken har varit en snävare budget men också en viss mättnad. Väggarna var helt enkelt fyllda.

Villa Breda byggdes i början av 1990-talet och fick en del konstverk då. När byggnaden reparerades och byggdes till för några år sedan placerades tavlorna i lager, tillsammans med verk från Ekkulla och Anemone som båda revs. Denna vinter har de lagrade konstverken tagits fram och får nu en ny placering i Villa Breda, både i servicecentret och i vårdhemmet.

Servicecentrets konstverk har under våren getts nya platser på nya väggar. Besökare kan i dag börja med en oljemålning av A. Wilhelms som målat en tavla över Villa Schönholtz, sådan platsen för Villa Breda såg ut för ca 80 år sen. Den hänger i ingångsaulan. I den stora salen hänger ett grafikavdrag av Rafael Wardi, köpt 1994 för Ekkulla. Den köptes från en utställning i Vallmogårds konstgalleri där Wardi var inbjuden konstnär.

I salen finns också några grafikavdrag av Irmeli Kukkapuro, en naturlig plats eftersom salen är döpt till Kukkapurosalen för att hedra henne och hennes man Yrjö Kukkapuro, världsberömd designer av möbler. De har, liksom största delen av servicecentrets konstnärer bott länge i Grankulla. Detta har inte varit ett villkor men det har bidragit till bilden av Grankulla som en kulturstad.

Villa Bredas personal har önskat att rum i byggnaden skall få namn av Grankullakonstnärer, författare och personer som i tiden gjort en insats för hemstaden. Ca 15 rum kommer att få namn med en kort text om personen i fråga. Rumsnamnen och konstsamlingens konstnärer är säkert kända för många besökare men yngre och nyinflyttade vet kanske inte vem som döljer sig bakom namnet Hanna eller vem konstnären Vicke Österman är? Över konstnärerna görs en mapp med en kort presentation på finska och svenska som skall ligga framme i ingångsaulan.

Servicecentrets konstverk planeras vara på plats till sommaren. Därefter följer vårdhemmets utrymmen. De har väntat på grund av en plötslig vattenskada och tapetval i vissa utrymmen. Tid skall här reserveras för genomgång av lämpliga konstverk i samlingarna och för en lösning som ger både minnen och glädje. Då planen är klar skall tavlorna också här fästas av yrkesfolk.

Villa Breda har en mycket strikt linje vad gäller konstverken i båda enheterna. Gåvor kan inte tas emot. Det kan leda till en stor mängd tavlor. Konstverk i offentliga samlingar skall bygga på kvalitet och urskiljning. Då hedras både konsten och betraktaren. Konstverken i Villa Breda numreras, fotograferas och införs i en förteckning. Grankulla stads kulturtjänster ansvarar för stadens hela konstsamling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *