| YLEINEN - ALLMÄN

Rektorn stoltare över atmosfären än gymnasierankingen

Intresset för Gymnasiet Grankulla samskola har stigit de senaste åren bland unga i regionen noterade rektor Niklas Wahlström i sitt tal på skolavslutningen.

 

– Söktrycket har redan i några år föranlett diskussioner om en utökning av antalet studieplatser. Tills vidare har bristen på utrymmen gjort det omöjligt att öka mängden studerande vid vår skola, konstaterade han.

Oberoende hur stor skolan är i framtiden är eleverna, lärarna, föräldrarna och politikerna enligt Wahlström överens om att gymnasiet också i framtiden ska värna om de framgångsfaktorer våra studerande och deras vårdnadshavare själva lyft fram i de utvärderingar som gjorts i år.

– Dessa framgångsfaktorer är gemenskapen, tryggheten, den moderna pedagogiken, driftiga lärares handledning i ämnena, den synliga och levande värdegrunden och känslan av att bli sedd och accepterad. Det är denna atmosfär som omger min vardag på arbetet och som jag, trots fina topplaceringar i gymnasierankingar och idrottstävlingar, känner den största stolthet för, sade Wahlström.

Wahlström tog också i sitt tal upp klimatstrejken som skolans elever ordnade i vintras.

– Som skola kan vi inte ta åt oss av den positiva feedback som ungdomarna fick eftersom initiativet och arrangemangen helt var deras privata, men jag känner stolthet för att i skolan ha sådana ungdomar som inte bara reagerar men också agerar för en bättre framtid och som förstår att värderingar är värdelösa om de inte omsätts i konkreta handlingar, sade han.

Studenterna vid Gymnasiet Grankulla samskola.

I sitt tal till abiturienterna berättade Niklas Wahlström om upptäcktsresanden och missionären, doktor David Livingstone och hans resor i Afrika. Livingstone hade följande motto: Jag går vart som helst, förutsatt att det är framåt!

En färsk amerikansk forskning visar enligt Wahlström att människor som upplever att de har ett kall och följer det är lyckligare än andra människor.

– Sociala och kulturella strukturer och föreställningar kan vilseleda oss att tro att alla kall inte skulle vara lika värda. Men då har vi bara använt lön eller utbildning som mätare. Den enda rätta mätaren är meningsfullhet, och meningsfullheten kommer från att uppgiften tjänar inte bara dig, men framför allt dina medmänniskor. Och det är du som äger rätten att bestämma vad som är meningsfullt och rätt just för dig. När du upplever meningsfullhet i det du gör vet du att livet fört dig rätt och att du hittat, inte bara ett jobb och en uppgift, men ett kall och ett personligt sätt att göra gott, sade Wahlström.

Lyssna till ditt hjärta mer än till andra människor. Definiera din alldeles egna dröm, var rektorns budskap. Till sist hänvisade han till Lejonens målvakt.

– Som Finlands unga målvakt Kevin Lankinen uttryckte det i Sportrutan: ett världsmästerskap i ishockey börjar med stora drömmar på en vanlig isplan. Håll fast vid din dröm och den skall ta dig över alla hinder som verkar stå i din väg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *