| KAUPUNKI - STADEN

Social- och hälsovårdsdirektörens dag som bibliotekarie

Stadens ledande tjänstemän gjorde för tredje gången en arbetstur på ett annat jobb än sitt eget. Social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen jobbade måndagen den 27 maj på biblioteket.

Varför valde du biblioteket?

– Jag sommarjobbade under studietiden på Vasa stadsbibliotek. Då föddes gnistan. Litteratur och böcker har alltid varit mycket viktiga för mig.

Vad vill du lära dig under den här dagen?

– Biblioteket håller på att förändras och jag vill se hur det märks i Grankullas bibliotek. Det är intressant att höra om visioner och hur exempelvis robotiseringen märks på biblioteket i framtiden.

Vad väntar du dig av dagen?

– Det är trevligt att få komma till ett annat slags jobb och uppleva nya saker. Skulle det eventuellt gå att utöka samarbetet mellan biblioteket och till exempel Villa Breda?

Var det här ditt drömyrke som barn?

– Jag lärde mig läsa som fyraåring och i min barndom lästes det mycket och böcker var viktiga. Det här var ändå inte ett yrkesalternativ för mig.

Vad har du gjort under förmiddagen och har dagen svarat på förväntningarna?

– Man har presenterat bibliotekets olika verksamheter för mig och det har varit givande. Jag fick en i förväg genomtänkt, mångsidig plan och dagen har motsvarat mina förväntningar. Jag väntar i synnerhet ännu på att bekanta mig med statistik biblioteket samlat och hur den kan utnyttjas.

Vad överraskade?

– Det har varit intressant att se hur noggrant och mångsidigt arbete man gör i bakgrunden. Precis som social- och hälsovården håller biblioteket på att förändras och här funderar man på framtidens bibliotek.

Vad tycker du om att göra något helt annat mitt under den egna arbetsbrådskan?

– Idén att besöka ett annat arbete är bra och jag stöder den. Det är bra att ibland koppla loss från sin egen vardag.

Vad ger den här nya upplevelsen dig till din vanliga vardag?

– Det var roligt att bekanta sig med bibliotekets personal. Vi kom överens om att samarbeta mångsidigare och utöka växelverkan.

Stadens ledning testade andra jobb den 27.5.

De övriga i ledningsgruppen jobbade med: bildningsdirektören deltog i integrerande socialarbete, ekonomidirektören var på byggnadskontoret, direktören för samhällstekniken var skolgångsassistent i Granhultsskolan, stadsdirektören var på Kauniaisten lukio och förvaltningschefen på Kaunis Grani.

CAMILLA SÖDERSTRÖM, FÖRVALTNINGSCHEF OCH PRAKTIKANT ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *