| KAUPUNKI - STADEN

Utmärkelsetecken till veteraner från Grankulla

Republikens president har beviljat veteraner från Grankulla medaljen av I klass av Finlands Vita Ros’ orden. Utmärkelsen gavs till dem som tidigare inte premierats med medaljen.

Utmärkelsen beviljades på den nationella veterandagen den 27.4. 2019. För de Grankullabor som fått medaljen ordnades en tillställning vid Villa Breda torsdagen den 27.6. 

Erkki Merikallio, som åkte till fronten som frivillig gymnasist 1941, var en av veteranerna på plats. Och han var nöjd på torsdagen. 

– Det är fint att alla veteraner som fortfarande är vid liv nu har fått medaljen, sade han till Kaunis Grani.

Stadsdirektör Christoffer Masar önskade välkommen. För musiken svarade Sinikka Särkilahti. Fullmäktiges första vice ordförande Stefan Stenberg höll festtalet. 

– De här medaljerna skulle egentligen förtjäna en lika stor folkfest som den vi såg för några veckor sedan då det finska hockeylandslagets bragdguld firades. Men tyvärr får vi nöja oss med ett anspråkslöst medaljkaffe här på Villa Breda i stället, sade han.

Stenberg konstaterade att man inte kan annat än imponeras av den oerhörda prestation som veterangenerationen utförde under krigsåren och under de följande decennierna. 

– Trots de enorma landavträdelserna där Finland bland annat förlorade städerna Viborg, Sordavala och Kexholm, och det oskäliga krigsskadeståndet som genom fredsavtalet ålades oss lyckades er generation bästa veteraner, genom framtidstro, samarbete, talkoanda och genuin sisu ge de karelska flyktingarna en ny hemvist och bygga upp landet på nytt till den välfärdsstat vi i dag får leva i, sade han.

Stenberg sade att han bara kan instämma i den sista strofen av Grankullabon Åke Grandells översättning av Veteranens kvällssång:

          ”Ni stred för landet och folket,

            för släkten, familjen ert hem.

            Ni gav åt barnen en framtid,

            barnen ska ej glömma dem!”

Veteraner som i april beviljades medaljen: 

  1.       Inkeri Hatakka
  2.       Nikolai Tamminen
  3.       Jorma Kimmo Katila
  4.       Erkki Merikallio
  5.       Oiva Pietarinen
  6.       Barbro Gräsbeck (avliden)
  7.       Ilkka Wähälä (avliden)

Medaljen delades tidigare ut vid äldreboende till:

  1.       Toivo Kiuru 
  2.       Erkki Kantonen 
  3.       Soja Hakala 

Medaljerna delades ut av stadsfullmäktiges ordförande Tapani Ala-Reinikka och stadsstyrelsens vice ordförande Tiina Rintamäki-Ovaska.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *